1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>
{{dictionary?.defaultErrorMessage}}
{{item.webCheckInText}}
{{item.webCheckInText}}   {{item.webCheckInOpenDate}}
{{typeName}}
  • {{ item.origin }} {{ item.destination }}
  • {{item.departureDateTime}}
  • {{ item.passengers.length }} {{passengersLabel}}
  • {{ item.vehicles.length }} {{vehiclesLabel}}
  • {{dictionary?.reservationNumberLabel}} {{reservationNumber}}
  • {{dictionary?.itineraryLabel}} {{item.origin}} - {{ item.destination }}
  • {{dictionary?.departureLabel}} {{item.departureDateTime}}
  • {{dictionary?.vesselLabel}} {{item.vesselName}}
{{dictionary?.passengers}}
{{dictionary?.passengerUpper}} {{ getIndex(index) }}
{{dictionary?.vehicles}}
{{dictionary?.vehicleUpper}} {{ getIndex(index) }}

{{dictionary?.successTitle}}

{{dictionary?.successButtonText}}
Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή