1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απεργία 17/04/24 - Διαμόρφωση Δρομολογίων. Ενημερωθείτε >>>

Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εφαρμογής της εγκυκλίου-σύστασης του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με Αρ. Πρωτ.: 2322.3/79893/2023 στις 14/11/2023 και Θέμα: «Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία» και με σκοπό την πρόληψη και τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς και έκλυσης τοξικών αερίων στους χώρους μεταφοράς οχημάτων, τίθενται σε ισχύ από την Κοινοπραξία Blue Star Ferries, τα κάτωθι:

  • Μη φόρτωση οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) με τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της Κοινοπραξίας, ως «ασυνόδευτων». Η μεταφορά «ασυνόδευτων» οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) είναι εφικτή μόνο με τα Φ/Γ-Ο/Γ πλοία της Κοινοπραξίας.
  • Μη φόρτωση οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) που έχουν βλάβη στο σύστημα τροφοδοσίας τους και στις δεξαμενές ή στους συσσωρευτές τους, στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν αφαιρεθεί. Η ευθύνη για την διασφάλιση ότι στο όχημα δεν υφίσταται βλάβη ή ζημιά στο σύστημα τροφοδοσίας ή στους συσσωρευτές του βαρύνει αποκλειστικά τους κατόχους των οχημάτων αυτών.

Στα οχήματα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (Alternative Fuel Vehicles AFVs) περιλαμβάνονται:

  1. Τα υβριδικά και αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα που φέρουν συσσωρευτές (μπαταρίες).
  2. Τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένα και συμπιεσμένα αέρια καύσιμα.
Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή