1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Γραμμές Κρήτης - Περιβαλλοντικό Τέλος EU ETS

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της πολιτικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, όρισε την 1η Ιανουαρίου 2024 ως ημερομηνία εφαρμογής του Συστήματος Εμπορίας Εκπομπών (Emission Trading System - ETS) για τη ναυτιλία.

Το ETS είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την επίτευξη του περιβαλλοντικού στόχου Της Ευρωπαϊκής Ένωσης "Fit for 55" για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (GHG) κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030 (σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990) και με μακροπρόθεσμο στόχο μηδενικές εκπομπές ρύπων έως το 2050.

Η επιβεβλημένη εφαρμογή του νέου κανονισμού προβλέπει ότι οι ναυτιλιακές εταιρείες, προκειμένου να μειώσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και να συμβάλουν στην επίτευξη του δεσμευτικού αυτού στόχου, υποχρεούνται να αγοράζουν δικαιώματα ρύπων που καλύπτουν το 100% των εκπομπών αερίων τους σε ταξίδια εντός της ΕΕ και το 50% των εκπομπών τους σε ταξίδια, όπου είτε ο λιμένας αναχώρησης, είτε ο λιμένας άφιξης είναι εκτός της ΕΕ, για να αντισταθμίσουν το διοξείδιο του άνθρακα που εκπέμπουν.

Στο πλαίσιο αυτό, θα υπάρξει μια τριετής περίοδος προσαρμογής, κατά την οποία οι εταιρείες θα μπορούν να αγοράζουν δικαιώματα εμπορίας ρύπων ως ακολούθως:

Το 2024 για το 40% των εκπομπών
Το 2025 για το 70% των εκπομπών
Το 2026 για το 100% των εκπομπών

Ο νέος περιβαλλοντικός κανονισμός έχει ισχύ από 01.01.2024 για τα επιβατηγά πλοία άνω των 5.000 κόρων ολικής χωρητικότητας που εκτελούν δρομολόγια σε νησιά άνω των 200.000 κατοίκων, καθώς και στις γραμμές που συνδέουν την Ελλάδα με άλλες χώρες. Να διευκρινίσουμε ότι στην Ελλάδα έχει δοθεί εξαίρεση έως το 2029 στα πλοία της ακτοπλοΐας που προσεγγίζουν λιμάνια νησιών με λιγότερους από 200.000 κατοίκους. Για την εταιρεία μας ο κανονισμός αυτός αφορά στις γραμμές Κρήτης και Αδριατικής.

Η υποχρεωτική εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανονισμών EU ETS, για την αγορά δικαιωμάτων εμπορίας ρύπων αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του λειτουργικού κόστους των πλοίων, του συνόλου των ναυτιλιακών εταιρειών. Συνεπώς η Κοινοπραξία ANEK - SUPERFAST, υποχρεώνεται να θέσει σε ισχύ από 01.02.2024 το νέο περιβαλλοντικό τέλος, EU ETS, στα εισιτήρια επιβατών και οχημάτων, ανά διαδρομή, σε δρομολόγια των γραμμών Κρήτης. Η επιβάρυνση στους ναύλους των επιβατών και ΙΧ οχημάτων θα είναι έως 2,78%.

Η χρέωση EU ETS θα αναπροσαρμόζεται μηνιαίως με βάση τις μέσες τιμές της διεθνούς αγοράς για τις εκπομπές CO2.

Η χρέωση EU ETS που συλλέγεται από την Κοινοπραξία ANEK - SUPERFAST δεν αποτελεί έσοδο για την εταιρεία μας, αλλά αποδίδεται απευθείας στην Ευρωπαϊκή ΄Ένωση, ως μέρος της πληρωμής του ETS για την υλοποίηση περιβαλλοντικών προγραμμάτων και πρωτοβουλιών, με στόχο τη μείωση των εκπομπών και τη μετάβαση προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον.

Περισσότερες λεπτομέρειες για το EU ETS διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 

Καλλιθέα, 18 Ιανουαρίου 2024

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή