1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Συμπληρωματική Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σε συνέχεια της σημερινής ανακοίνωσης της Εταιρείας, η οποία έλαβε χώρα κατόπιν της από 22 Ιουνίου 2023 επιστολής της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ αναφορικά με δημοσίευμα στον ηλεκτρονικό τύπο, ότι η κοινοποιηθείσα την 16.06.2023 στη Διοίκηση πρόταση τριών εταιρειών, «μελών της Seajets», απευθυντέα προς τις Δανείστριες της Εταιρείας και προς τους Μετόχους αυτής εκπροσωπούντες ποσοστό 57,70 % του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου, με θέμα την εξαγορά μετοχών και δανεισμού της ΑΝΕΚ, αναφέρει τα εξής:

  • Άμεση καταβολή ποσού 82.000.000 € για τη απόκτηση του συνόλου των δανειακών υποχρεώσεων της Εταιρείας με παροχή εξασφαλίσεων
  • Εξαγορά του συνόλου των μετοχών των βασικών μετόχων έναντι της τιμής των € 0,2220 ανά μετοχή.
  • Εξασφάλιση δανεισμού από την Τράπεζα Πειραιώς

Η πρόταση τελεί υπό την προϋπόθεση διενέργειας ελέγχου Due Diligence της Εταιρείας.

Δεδομένου ότι η Εταιρεία έχει ήδη απευθυνθεί στους Μετόχους και Δανειστές της και αναμένει την απάντησή τους, θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού εφόσον προκύψουν εξελίξεις και συντρέξουν οι σχετικές εκ του νόμου προϋποθέσεις.

Χανιά, 23.06.2023

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή