1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απαγορευτικό απόπλου - Τροποποιήσεις δρομολογίων. Ενημερωθείτε >>>

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΥΣΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΠΑΥΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» ΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΑΝΕΚ», ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ».

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (η «Εταιρεία») ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό ότι την 04.12.2023 καταχωρήθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.Μ.Η.) με κωδικό αριθμό καταχώρισης 3925622, η με αριθμό 3166897ΑΛ/04.12.2023 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία εγκρίθηκε η συγχώνευση με απορρόφηση της Εταιρείας από την εταιρεία «ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ», με τον διακριτικό τίτλο «ATTICA GROUP» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η. 5780001000, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4601/2019, του Ν. 4548/2018, του Ν.Δ. 1297/1972, ως ισχύουν, τις από 22.11.2023 αποφάσεις των Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων των κοινών και προνομιούχων μετοχών της Εταιρείας, καθώς και με την υπ’ αριθμ. 6.824/ 01.12.2023 συμβολαιογραφική πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών Ευγενίας Ρουτζούνη.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία (αριθμός ΓΕ.Μ.Η. 121557860000) διαγράφηκε από το μητρώο του ΓΕ.Μ.Η. (κωδικός αριθμός καταχώρισης ΓΕ.Μ.Η. 3925622). Συνεπώς, η τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας είναι η 04.12.2023.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή