1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Ανακοίνωση έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού της συγχώνευσης ΑΤΤΙΚΑ – ΑΝΕΚ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στα πλαίσια της ορθής, έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού και σύμφωνα με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, η εταιρεία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (εφεξής η «Εταιρεία»), ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι:

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ σε Ολομέλεια εξέδωσε την υπ΄ αριθμ. 827/ 03.08.2023 απόφαση, με την οποία ενέκρινε ομόφωνα τη γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση για τη συγχώνευση δια απορροφήσεως της Εταιρείας από την ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ.

Η Εταιρεία, σύμφωνα με την εταιρική και χρηματιστηριακή νομοθεσία, θα προβεί σε ορθή και έγκαιρη πληροφόρηση του επενδυτικού κοινού αναφορικά με την εξέλιξη της διαδικασίας.

Χανιά, 04.08.2023

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή