1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Χανιά, 20.09.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”, κατόπιν του από 20.09.2022 ερωτήματος της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ αναφορικά με δημοσίευμα του έντυπου Τύπου με τίτλο “Στην τελική ευθεία η απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την ΑΤΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ” και στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που απορρέουν από το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι δεν έχει περιέλθει εν γνώσει της Διοίκησης της Εταιρείας οποιαδήποτε πληροφορία από τους βασικούς της μετόχους σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στο δημοσίευμα.

Η Εταιρεία θα προβεί, σύμφωνα με τον νόμο και αμελλητί, σε ανακοινώσεις προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού εφόσον συντρέξουν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή