1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
 2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απαγορευτικό απόπλου - Τροποποιήσεις δρομολογίων. Ενημερωθείτε >>>

Γνωστοποίηση Συγκρότησης Διοκητικού Συμβουλίου σε Σώμα

Η «Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης (ΑΝΕΚ) Α.Ε.», προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, γνωστοποιεί ότι στις 10.09.2021 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, όπως αυτό εκλέχτηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 09.09.2021, συγκροτήθηκε σε σώμα και έγινε κατανομή των αξιωμάτων ως κατωτέρω:

 1. Γεώργιος Κατσανεβάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 2. Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης του Ιωάννη, Α΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 3. Μιχαήλ Γεωρβασάκης του Γεωργίου, Β΄ Αντιπρόεδρος, Εκτελεστικό Μέλος
 4. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Ιωσήφ, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 5. Γεώργιος Αρχοντάκης του Παναγιώτη, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
 6. Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης του Κλεάρχου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Γεώργιος Φραγκιαδάκης του Φραγκίσκου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Ιωάννης Μαλανδράκης του Ιωάννου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Ανδρέας Μπαϊλάκης του Μιχαήλ, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Ιωάννης Μπρας του Χρόνη, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
 11. Χριστίνα Τσιγάλογλου του Βασιλείου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Το ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο θα έχει θητεία για μία τετραετία με λήξη της θητείας του την 09.09.2025, δυνάμενη αυτή να παραταθεί μέχρι την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου από την αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει μετά την ως άνω ημερομηνία και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης και της συγκροτήσεως του νέου Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα.

Χανιά, 13.09.2021

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή