1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
 2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Διοικητικού Συμβουλίου

H “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.” ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας στη συνεδρίαση του της 29-12-2020 αποφάσισε σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, μετά το θάνατο του μη εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., Κωνσταντίνου Αχλιόπτα, τη συνέχιση της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας με 10 μέλη έως τη λήξη του, ήτοι έως την 26-05-2021.
Κατόπιν τούτου το Δ.Σ. της εταιρείας ανασυγκροτήθηκε σε σώμα την 29-12-2020 και έγινε η κατανομή αξιωμάτων ως εξής:

 1. Γεώργιος Κατσανεβάκης του Γεωργίου, Πρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
 2. Σπυρίδων Πρωτοπαπαδάκης του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος – Εκτελεστικό Μέλος
 3. Ιωάννης Βαρδινογιάννης του Ιωσήφ, Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
 4. Γεώργιος Αρχοντάκης του Παναγιώτη, Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος – Εκτελεστικό Μέλος
 5. Μιχαήλ Γεωρβασάκης του Γεωργίου, μη Εκτελεστικό Μέλος
 6. Εμμανουήλ Αποστολάκης του Αποστόλου, μη Εκτελεστικό Μέλος
 7. Ιωάννης Μαλανδράκης του Ιωάννη, μη Εκτελεστικό Μέλος
 8. Μιχαήλ Μαρακάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 9. Αλέξανδρος Μαρκαντωνάκης του Κλεάρχου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
 10. Γεώργιος Φραγκιαδάκης του Φραγκίσκου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος
Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή