1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία Κρήτης
Οικονομικό Ημερολόγιο 2020

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεών της και σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η διοίκηση της εταιρείας “ΑΝΕΚ Α.Ε.“ γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο του έτους 2020.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2019, δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα της (www.anek.gr) και στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.helex.gr) την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24/04/20.

Η Ετήσια Τακτική γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 01/09/20. Η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα για την χρήση 2019.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή