1. Καταγραφή στοιχείων ζώων συντροφιάς. Ενημερωθείτε >>> 
  2. Επιπρόσθετα μέτρα κατά την μεταφορά οχημάτων χρήσης εναλλακτικών καυσίμων (AFVs) με Ε/Γ-Ο/Γ πλοία. Ενημερωθείτε >>>

Απάντηση σε επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Χανιά, 01.07.2020

Αξιότιμοι Κύριοι,

Σε απάντηση της υπ΄αριθμ. πρωτ. 1332/26.06.2020 Επιστολής σας και σε συνέχεια της από 29.06.2020 ανακοίνωσης της Εταιρείας, η Εταιρεία ενημερώνει για τα κάτωθι:

Κατόπιν υποβολής σχετικού ερωτήματος στην εκπρόσωπο των ομολογιούχων δανειστών της Εταιρείας «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ» σχετικά με την εγκυρότητα ηλεκτρονικών δημοσιευμάτων περί του διορισμού της “ALIX PARTNERS” ως συμβούλου αναδιάρθρωσης, η Εταιρεία έλαβε την ακόλουθη ενημέρωση:

Η “ALIX PARTNERS” ορίστηκε ως οικονομικός σύμβουλος των ομολογιούχων από 26.06.2020 προκειμένου να εκτιμήσει τις προοπτικές ρευστότητας της Εταιρείας, τον σχεδιασμό των Ελληνικών Αρχών για την ενίσχυση του κλάδου της Επιβατηγού Ναυτιλίας και γενικότερα να παράσχει ανάλυση των μέτρων ενίσχυσης του συγκεκριμένου τομέα σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε σχέση με την πανδημία του Covid-19.

Η παρούσα δημοσιοποιείται κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Εγγραφή στο Νewsletter
{{errorMsgs[0]}} {{successMsgs[0]}}
Εγγραφή