Gemide Güvenlik

ANEK politika olarak verdiği hizmetlerde sürekli olarak mükemmel kaliteye erişmeyi, yolcularının güvenli, konforlu ve güvenilir hizmet almasını, çalışanlarının sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarına sahip olmasını ve ayrıca ilgili operasyonel prosedürleri geliştirerek ve uygulayarak deniz çevresinin korumasını sağlamayı hedeflemektedir.

1995 yılından itibaren Güvenli Yönetim Sistemi, International Safety Management System (ISM Code) başlatılmış olup, denizde insan hayatı ve malvarlığının güvenliği ve deniz çevresinin korunması ile ilgili olan bütün uluslararası ve ulusal yönetmelikler, kurallar ve direktiflerle uyumludur. 

Ayrıca 2004 yılından itibaren terör saldırılarının önlenmesi ve mücadelesine ilişkin olan Gemilerin ve Liman Tesislerinin Güvenliği Sistemi (ISPS Code) tesis edilmiştir.


ANEK gemileri yukarıda bahsedilen Güvenlik Sistemleri açısından akredite edilmiştir ve en mükemmel ile en modern navigasyon ve güvenlik makinalarıyla, aynı şekilde yangın söndürme ve cankurtaran araçlarıyla donatılmıştır. Böylelikle yolcuların ve mürettebatın, ayrıca deniz çevresinin azami güvenliğini sağlamaktadır.

Onun dışında, ANEK gemileri, denizcilerin iş ve sosyal haklarına odaklanan Uluslararası Denizcilik Çalışma Sözleşmesi MLC 2006 şartlarına uygun olarak akredite edilmiştir. Sözleşme hakların arasında aşağıdakileri de kapsamaktadır:

– Uluslararası güvenlik standartlarına göre güvenli bir çalışma mekanı,

– Gemide saygın yaşam şartları (konaklama, dinlenme tesisleri, yemek),

– Adil iş istihdamı şartları,

– Sağlığın korunması, tıbbi bakım, tedbir ve diğer sosyal koruma şekilleri hakkı.

Gemide Kalite

ANEK LINES’in modern ve yüksek standartlara sahip olan filosu ISO 9001:2008 standardı uyarınca Uluslararası Kalite Sistemleriyle ve ayrıca ISO 22000 standardına göre imal edilen ve sunulan yemeklerin Hijyeni ve Güvenliği Yönetimi Sistemi HACCP ile akreditedir.


ISO Sistemi Hizmet Tedariki Kalite Sistemidir. Kalite bir hizmetin sıfatlarının ve özelliklerinin toplamına ve hizmetin ifade edilen veya ima edilen ihtiyaçların karşılanması kabiliyetine ilişkindir. HACCP Sistemi Gıda Hijyeni ve Güvenliğini Sağlama Sistemi, gıdaların güvenliğini etkileyebilecek ve bir gıdayı tüketime güvenilir olmama haline getiren tehlikelerin (biyolojik, kimyasal veya doğal) belirlenmesi ve takibi Sistemidir.


ISO & HACCP deniz taşımacılığı, yolcu ve araç nakli, yemek – atıştırmalık hazırlama, imal etme ve arz etme, bar işletme, otelcilik hizmetleri sunma, kruvaziyer ve etkinlik organize etmeyi içeren bütün öngörülen çalışmaların, sonuçları müşterilerin taleplerini memnun eden kontrollü ve onaylı koşullarda gerçekleşmelerini ve Yunan ile AB Mevzuatına uymasını sağlayan standartlardır.

Mürettebat

Mürettebatın kalitesine (uzmanlık, diplomalar, deneyim vs) ilişkin olan Uluslararası Denizcilik Çalışması Sözleşmesi MLC 2006 ile Uluslararası Sözleşme STCW’yu uygulayarak, ANEK genel kabul gördüğü üzere, uluslararası ve yerli denizcilikte birinci sıralardan birini korumayı başarmıştır.

Belirli tehlikelerden kaçınmak için ihtiyati tedbirlerin uygulanması, güvenlik ile ilgili özel seminerler takip edilerek mürettebatın sürekli eğitim görmesi ve bilgilendirilmesi, herhangi bir tehlikeyle mücadele için özel Tatbikatların ve testlerin yapılması, sonuç olarak güvenlik tedbirlerinin gelişmesine ve böylece zor, tehlikeli veya olağanüstü durumlarla mücadele edilmesine yol açmaktadır.


Yukarıdakilerin bir sonucu, ANEK’in “OLYMPIC CHAMPION” gemisinin Temmuz 2006’da Alman araba kulübü ADAC tarafından yapılan bir araştırmada “Avrupa Şampiyonu” ilan edilmesi olmuştur. Araştırma uluslararası standartlara göre Avrupa’nın otuz (30) yolcu ve taşıt gemisi arasında güvenlik, modern teçhizat ve personelin eğitimi konularında yapılmıştır.

Gidiş-dönüş
clear
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
date_range
date_range
people
directions_car
pets

Awards and Certifications
Learn about ANEK LINES’ most important awards and international certifications for fleet and services
Haber bülteni Şimdi kaydolun ve en son haberlerimizle özel fiyatlarımızı öğrenin
Kaydol