Sponsorluklar ve Etkinlikler

ANEK LINES insan odaklı felsefesini sponsorluk geleneği aracılığıyla gerçekleştirmektedir ve bunu birçok etkinlik ve aktiviteyi, kültürel ve çevre inisiyatiflerini, sosyal ihtiyaçları ve spor faaliyetlerini destekleyerek, dinamik ve sorumlu bir şekilde yapmaktadır. Aşağıda ANEK’in Girit’te ve bütün Yunanistan’daki çok yönlü sponsorluk çalışmaları hakkında sadece küçük bir fikir verilmektedir.

 • view_headlineGİRİT’TE SAKALLI AKBABANIN VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI

  ΑΝΕΚ LINES, Girit’te doğal çevrenin muhafazası ve korunmasını çok önemli olarak değerlendirmektedir ve buna yönelik olarak, Girit Doğa Tarihi Müzesi tarafından gerçekleştirilen “Girit’te Sakallı Akbabanın ve Biyolojik Çeşitliliğin Muhafazası – Korunması hakkında Aksiyonlar” konulu programın yürütülmesini desteklemiştir.

  Programın tasarımına genel olarak doğal çevrenin korunmasına yönelik etkinlikler dahil edilmiştir, zira Sakallı Akbabanın (Gypaetus barbatus) yaşaması da önemli derecede buna bağlıdır. Sakallı akbaba günümüzde ülkemizdeki ve genel olarak Balkanlardaki en nadir rastlanan yırtıcı kuş türü sayılır, zira bu kuşun nüfusuna sadece Girit’te rastlanmaktadır. Programın başlangıcında 2002’de “sakallı” akbaba olarak anılan kuş iki üreme çiftinden fazla değildi.

  2017’de sürekli sarfedilen çabanın sonucu olarak akbabanın üreme çiftleri 7’ye çıkmıştır ve Girit için tahmin edilen muhtemel azami çift sayısı 10’dur!

   

  ΑNEK LINES sakallı akbabayı kurtarma programına katılımın yanısıra, Girit Doğa Tarihi Müzesinin çok çeşitli etkinliklerine de yardımcı olmaktadır. Müzenin sergi mekanları 4.000 m2’yi aşmaktadır ve böylelikle, Akdeniz’de ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel tanınırlılığı olan en büyük çevre sergisini oluşturmaktadır! ΑΝΕΚ, örnek olarak, yaralı vahşi hayvanların bakım merkezlerine ücretsiz naklini ve serbest bırakılmak üzere adaya ücretsiz geri dönüşünü sağlamaktadır. Ayrıca her yıl Müzenin araştırma – eğitim faaliyetlerine ulaşım sponsoru olarak katkıda bulunmaktadır.

   

  Girit Doğa Tarihi Müzesi web sitesi: www.nhmc.uoc.gr

 • view_headlineΝΟΧ ΚΑΝΟ – KAYAK

  Hedefe olan bağlılık, ciddi çalışma ve spor sevgisi, Hanya Denizcilik Kulübünde 1995’den beri faaliyet gösteren Kano-Kayak bölümünün yükselişine katkıda bulunmuştur. Başlangıç çok zor oldu. Ancak 2003 yılında gelen ilk madalyadan sonra yükseliş ve zirve tek yol olmuştur. 2005’den beri onbir kez şampiyonluk kazanmış olup, en sonuncusunu 2016’da almışlardır.

  Küçük ancak sabit adımlar atarak hedeflerini gerçekleştirmeyi felsefe olarak kabul etmiş olan Kano-Kayak bölümü, SUP bölümüne (ayakta kürek çekme) sahiptir. Ayrıca bünyesinde – Special Olympics ile işbirliği içinde – Kayak’ta zihinsel engelli çocuklar için Özel Spor bölümü faaliyet göstermektedir. Kano-Kayak çocuklarının Special Olympics çocuklarıyla bir arada olması ve birlikte spor çalışması eşsiz olup her iki taraf açısından da sadece neşe ve gurur taşımaktadır.

  Doğru ve profesyonel çalışmayla, altyapı bölümleri Yunanistan’daki en üstün kulüplerden biri olmayı başarmıştır. Bir sonraki hedef Kano bölümü yaratılması ve yurtdışındaki uluslararası müsabakalara daha geniş katılımdır. ANEK LINES’ın aslında ilk günden, resmi olarak ise 2000’den itibaren katkısı belirleyicidir. Kano – Kayak, ANEK resmi sponsorluğunda sabit tempoyla başarıya doğru kürek çekmektedir.

  NOX Kano – Kayak web sitesi: www.nox.gr/category/tmimata/kanoe-kagiak

 • view_headlineGİRİT TEKNİK ÜNİVERSİTESİ – “T.U.C ECO RACING” EKİBİ

  Girit Teknik Üniversitesinin yenilikçileri

  Girit Teknik Üniversitesinin öğrencileri, profesörleri ve personeli 2007’den beri bilgilerini, zekâlarını ve öncül ruhlarını, uluslararası boyutta fark yaratan araştırma ekibi TUCER (Technical University of Crete Eco Racing)’de birleştirmektedir. Performansı mükemmel olan ekibin konusu, sıfır kirlilik saçan araçlar geliştirmektir. Diğerlerinin yanısıra on yılda altı kupa kazanmışlardır, her yıl ise Avrupa’nın en iyi beş ekibi arasında yer almaktadırlar. Hidrojen yakıtlı şehir araçları (Urban Concept) kategorisine katılan tek Yunan Üniversite Kurumudur. En yeni zafer 2017 yılında Londra’da optimum ve yenilikçi emniyet sistemleri uygulaması için aldığı Araç Emniyet Birincilik Ödülüdür. Bu birincilik ödülünü ekip Londra’da 2016 yılında da tekrar almıştı. Bunun öncesinde 2013 yılında Rotterdam’da, 183 ekibin yarıştığı ve TUCER’in Oxford Üniversitesi gibi üniversitelerin önünde olduğu, Enerji Zorlukları 1incilik Ödülü ve Kamuoyu Ödülü gelmiştir. Almanya’nın EUROSPEEDWAY pistinde 2011 yılında Emniyet Yarışmasında ikinci müteakip yıl boyunca 1incilik ödülünü almıştır. Sınırlı bir bütçe ve bu kadar ihtisaslaşmış bir teknoloji alanında doğrudan işbirlikleri olmadan, her yıl otomotiv sektöründe yeni ve yenilikçi sistemler sunmayı nasıl başarıyorlar? “Bütün bunlar üyelerin sadakati ve sürekli gönüllü çalışmaları, tamamıyla laboratuarlarımızda tasarlanıp imal edilmesi ve tabii, ekibi baştan beri destekleyen ve gelişimimizin ayrılmaz bir parçası olan, ANEK LINES gibi sponsorların önemli katkılarının sonucudur. Katkısıyla her yıl bu çabanın devam etmesi, ülkemizin ödüller alması ve Fakültemizin mühendislerine yüksek düzeyde eğitim verilmesi için önemli destek ve yardım vermektedir’’. Yakın planlar dahilinde otonom navigasyon teknolojileri gelişimi vardır. Büyük hedef, otomotiv sektöründe geleceğin eğilimini takip ederek ve insansız araçlardaki deneyimi kullanarak, ekibin daha eski bir aracında zaten gerçekleştirilmektedir.

  Web sitesi: www.tucer.tuc.gr

 • view_headlineMİNOS GEMİSİNİN YENİDEN İNŞASI PROJESİ

  Minos Gemisi artık Minoslu denizcilerin mağrur torunu olan ANEK ile eşdeğerdir. Bugün ANEK grubunun gemileri atalarının aynı deniz yollarında, Minos kültürünün ve bu medeniyeti nakletme ve yayma aracını teşkil eden geminin doğal takipçileri olarak seyahat etmektedir. 2004 yılında kelimenin tam anlamıyla başka bir çağdan çıkıp gelen bir gemi zafer taçları ve şölenlerle Hanya limanında tanıtılmıştır. Minos gemisi, medeniyetlerini gemileriyle o zamanki bilinen dünyanın dört bir köşesine taşıyan Minoslulardan tam 3500 yıl sonra yeniden yaşamaktaydı.

  O dönemin Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopoulos’un huzurunda denize indirilme töreni görkemli olmuştur ve Cumhurbaşkanı kendisine MİNOA adını vermiştir. Hanya’dan deneme yolculuğuna çıkışı çok yoğun duygular eşliğinde ve parlak bir şekilde gerçekleşmiştir. 24 hevesli kürekçi Pire’ye kadar 210 deniz mili yol katetmişlerdir.

  Yeniden inşa edilmesi 4 yıl sürmüş ve Girit Denizcilik Müzesi ile NAFDOMO Antik Tersanecilik Araştırma ve Teknoloji Enstitüsünün bir bilim ekibinin işbirliğinde gerçekleşmiştir. MİNOA yolunun sonunda 2004 Olimpiyat Oyunlarına Olimpiyat Alevini taşıyan üç katlı kürekli kadırgaya onurla eşlik etmiştir.

  Antik Minoa gemisinin yeniden inşası dünya çapında bir yenilik oluşturmaktadır ve Yunan ve uluslararası kamuoyunun ilgisini çekmektedir. ΑΝΕΚ LINES, MİNOA gemisinin yeniden inşası PROJESİNİN BÜYÜK SPONSORÜDÜR. 3.500 yıl sonra Giritliler antik gemilerinin yeniden faal durumda vizyonlarını temsil ettiğini gördüler.

  ΑΝΕΚ LINES zor ve cesur girişime gurulu Büyük Sponsor olarak katkıda bulunmuştur.


 • view_headlineTALOS ANEK LINES

  Hanya’da birkaç yıl önce bisiklet sporunu seven bir grup insan, söz konusu alana bir şeyler sunmak istediklerine ve sunabileceklerine karar vermişler ve bunu sadece bisikletçilik konusunda faal olan bir dernek kurarak yapabileceklerine inanmışlardır. Böylelikle, 1989 Ağustos ayında “TALOS” bisikletçilik derneğini kurmuşlardır. Derneğin amacı söz konusu sporu yerel topluma yaymak ve kulübün ülkenin en büyük bisikletçilik derneklerinin arasında yer alması olmuştur.

  “TALOS”un kuruluşundan üç yıl sonra hedef uygulanmaya başlandı. Dernek Yunanistan Çocuklar Şampiyonasını kazandı (1992). O zamandan sonra gelen sayısız başarı Hanya bisikletçilik kulübünü ülkenin birinci kulübü haline getirmiştir.

  2000 yılından itibaren “TALOS”, ANEK’in altın sponsorluğuyla “koşuyor” ve madalya topluyor.

  2016 yılında altıncı seri yıl boyunca Yunanistan çapında bisikletçilik kulüpleri arasında birinciliği elde eden “dev” TALOS kulübü tarihindeki dokuzuncu birinciliğini yaşatmış. Aynı zamanda ise ilk üç sıraya girmeye başardığı yirminci sefer olmuştur.

  Yunan bisikletçiliğinin zirvesinde kalma hedefiyle, Talos sporcuları Yunanistan’da ve yurtdışında mümkün olan en çok sayıda yarışmaya katılarak sporun memleketi Hanya’da daha çok yayılması amacıyla çalışmaktadırlar.

  Ekonomik kriz döneminde yurtiçi ve yurtdışında onlarca müsabakaya katılmayı başarmakla kalmamışlar, aynı zamanda Derneğin Hanya ve Akrotiri’deki akademileri bisikletçilik sporunun sürekli gelişmesi için mükemmel bir şekilde faaliyet göstermektedir.

  ΑΝΕΚ LINES, son yıllarda TALOS’un yol arkadaşı olup Yunanistan ve Balkanlar, Avrupa ve Dünya çapındaki müsabakalarda mükemmel performans sergileyen bisikletçilerin konforlu ve güvenli naklini sağlayarak, derneğe ilgisini somut bir şekilde göstermektedir.

  TALOS ANEK LINES web sitesi : www.talosteam.gr


 • view_headlineGERİ DÖNÜŞÜM MERKEZİ

  ΑΝΕΚ LINES toplumsal hassasiyet ve sorumluluk sergileyerek, Entegre Kazançlı Geri Dönüşüm Merkezlerini destekleyen ilk Yunanistan ve Avrupa denizcilik şirketidir. ΑΝΕΚ, TEXAN – Çevre Yönetimi şirketi ile işbirliği yaparak Pire limanında faaliyet gösteren ilk Geri Dönüşüm Merkezini sunmuştur.

   

  Özel olarak oluşturulan Geri Dönüşüm Merkezini ziyaret edenler 24 saat boyunca entegre makinalarda plastik, cam ve alüminyum ambalajları, plastik poşetleri, ayrıca küçük elektrikli ve elektronik aletleri, örneğin cep telefonları ve piller gibi eşyaları geri dönüştürebilirler.

  Buna karşın hediyeler kazanabilirler (işbirliği içindeki süper marketler için indirim kuponları) veya kimsesiz çocuklar kurumu “Hamogelo tou Paidiou”yu destekleyebilirler.

   

  Ancak ΑΝΕΚ geri dönüşümün en büyük ödülünün doğaya “geri döndüğünü” desteklemektedir. Binlerce ağaç kesimden kurtulmakta, tonlarca petrol ve boksit tasarrufu yapılmakta, sera etkisine neden olan plastik üretimi sonucu atmosfere gazlar daha az yayılmaktadır, elektrik enerjisi tasarrufu yapılmaktadır ve cam üretimi için su yaşam alanlarından daha az kum tüketilir.


  284.238 plastic packaging items or 14.211,90 kg of plastic!
  223.175 aluminium packaging items or 3.347,63 kg of aluminium!
  74.806 glass packages or 21.319,71 kg of glass!
  117,05 kg of batteries!
  1.016 small electrical and electronic appliances!

 • view_headlineHANYA PLATANİAS FUTBOL KULÜBÜ “PAE PLATANİAS”

  ΑΝΕΚ LINES, Hanya ekibinin Super League futbol salonlarına çıktığı 2012 yılından beri, büyük sponsor olarak “PAE Platanias”ı desteklemektedir.

  Spor kulübü İardanos’un (adını aynı ismi taşıyan bölge nehrinden almıştır) gelişimi olan Hanya Platanias Spor Kulübü 1931 yılında Antonis Varouxakis tarafından kurulmuş ve tarihe geçen birçok önemli başarılara imza atarak, kırmızı – beyaz üniformalı bugünkü Hanya “PAE Platanias” takımına gelmiştir.

  Bu üniforma bile bir tesadüf ürünü değildir. Bu renklere 1942 yılında köyün kadınları, bölge Alman işgali altındayken çalıntı Alman bayraklarından takıma kırmızı formalar dikince “karar verilmiştir”.

  Bugün Platanias takımının elde ettiği büyük başarı tabii ki Süper Lig’e çıkışıdır (2012). Büyük ligde kaldığı her sezon takımın yetkilileri, antrenörü ve futbolcuları için yeni bir mücadeledir, çünkü hedef bu ligde kalmaktır. Super League’de kalmanın, iyi maçlar oynayıp olumlu sonuçlar elde etmenin yanısıra, ekip aynı zamanda daha yüksek hedefler koymaya cesaret etmektedir. Herkesin istikrarlı önceliği Platanias’ın oyuncularının temiz oyunları, ahlakı ve maçlardaki performanslarıyla Yunan futbolunu onurlandırmaya devam etmesidir.

  Web sitesi:www.fcplatanias.gr

 • view_headlineEL. VENİZELOS SPOR DERNEĞİ

  Klasik atletizm seven bir dostluk grubu 1976 yılında ilk bölümü atletizm olan derneği kurmuşlardır. 1981 yılında hareketsizleşmiş ve 1994 yılında yeniden kurulmuştur. Bu yıl aynı zamanda “El. Venizelos Spor Derneği”nin altın çağının başlangıcını da simgelemektedir, çünkü kulüp çok etkileyici bir yeni başlangıç yapmıştır. 2009’dan beri asla 3üncü sıranın altına düşmemişlerdir. Genel değerlendirmedeki bu birincilikler 315 kulüp arasında gerçekleşmektedir ve 1897 yılından beri kayda geçirilen resmi değerlendirmelere göre, ilk kez bir taşra derneği tarafından başarılmaktadır. Böyle bir şeyin, yani sadece yirmi yıllık bir atletizm hayatı olan taşranın bir kulübünün atletizm alanında bu tür başarılar elde etmesinin daha önce görülen bir şey olmadığını söylemek abartılı değildir. Örnek olarak, 49 Yunanistan şampiyonasında ilk üç sırayı elde etmiştir, 5 kez Avrupa kupalarına katılmıştır, 416 Yunanistan zaferi kazanmıştır, 13 Yunanistan rekoru kaydetmiştir, uluslararası organizasyonlarda 40’ın üzerinde madalya almıştır ve en yenisi Rio’daki 2016 Olimpiyatları olmak üzere, 6 kez Olimpiyat Oyunlarına katılmıştır.

  Dernek için daima altyapı bölümleri ve çocukların bütün spor dallarına kitlesel katılımı son derece büyük önem taşımaktadır.

  Bütün bunlara ANEK LINES 1998’den beri “El. Venizelos Spor Derneği”nin resmi sponsoru olarak katkıda bulunmaktadır.

  “El. Venizelos Spor Derneği” sadece zaferler ve madalyalar kazanmakta başarılı değil, aynı zamanda HANYA’da son yıllarda mutlak bir başarıyla gerçekleştirdiği Uluslararası Atletizm Müsabakaları gibi mükemmel organizasyonlarda da çok başarılıdır.

   

  “EL. VENİZELOS SPOR DERNEĞİ” web sitesi: www.elvenizelos-ac.gr

 • view_headlineGirit Bölge Belediye Tiyatrosu (Dİ.PE.TE.)

  1973 yılında büyük usta Alexis Minotis’in girişimiyle ve hevesli bir grup Giritlinin işbirliğiyle, Girit Tiyatro Şirketi kurulur. Bu çalışma, Adada bir tiyatro kuruluşunun kurulması vizyonu gerçekleştirme ve Rönesans çağı Girit tiyatrosunun yeniden canlanması amacını taşımaktadır. 1986’dan itibaren Hanya merkezli Girit Bölge Belediye Tiyatrosu bu tiyatronun devamı ve gelişimidir. 2003 yazından itibaren ANEK Girit Bölge Belediye Tiyatrosunun Altın Sponsorudur. Başlangıç Moliere’in şaheseri “Hastalık Hastası” ile olmuş ve muhteşem Georgios Partsalakis İrodio’da da göklere çıkarılmıştır.

  Girit Dİ.PE.TE. tiyatro oyunları Yunanistan, Kıbrıs ve Brüksel’e seyahat etmiştir. Bunlardan bazıları “Erotokritos”, “Kaptan Mihalis”, “El Greco’ya Mektuplar”, “İki Efendinin Uşağı” ve “Kuşlar”dir.

  Girit Dİ.PE.TE. Girit’in kültürel kimliğini sınırları dışına taşıyan mükemmel oyunlar, büyük festivaller ve birçok sanat etkinliğine katılımlarla iftihar etmekte haklıdır.

  Girit Dİ.PE.TE. için özel anlardan bazıları; 2004 yılında Çocuk Atölyesinin kuruluşu ve 2007’de Amatör Deneme Sahnesinin kuruluşudur. Ayrıca, çok büyük isimler olan Katrakis, Minotis ve daha birçok büyük üstadın anısına düzenlenen özel etkinliklerdir. Sosyal sorumluluk projeleri (cezaevlerine, huzurevlerine vs.) ve okullara yönelik etkileşimli çocuk oyunları Girit Dİ.PE.TE.’nin çok yönlü karakterini tamamlamaktadır.

  Girit Dİ.PE.TE. web sitesi: www.dipethekritis.gr

 • view_headlineHARİS ALEKSİOU’NUN 16 MÜZİK ALBÜMÜNÜN YENİDEN BASIMI

  ΑΝΕΚ LINES için, sponsor olarak, Haris Alexiou’nun 16 albümünün yeniden basılmasına katkıda bulunarak, ünlü şarkıcının kaliteli, güzel melodileriyle “birlikte yüzmek” çok büyük bir mutluluktur.

  Yunan Radyosunun tarihi Stüdyo C mekanında Haris’in Yunan şarkısındaki hayranlık uyandıran yolculuğunda kendisine eşlik eden dostları ve yol arkadaşları, bu eşsiz müzik yolculuğunu yeniden yaşama şansına sahip olmuşlardır. Yapılan ödül töreninin sponsoru ANEK olmuştur.

  Haris Alexiou en zor olanı icraata dökmüştür; her sonraki çalışması bir öncekinden daha iyi olmuştur ve buna paralel olarak “Dünün şarkıları”nın “bugünün şarkıları” ile aynı coşkuyla söylenmesini başarmıştır.

  ANEK bizleri Yunanistan ve İtalya’ya götürebilir, ama Haris Alexiou , halkın “sevgili Harula’sı” bizleri “Gökyüzünün Ucuna” kadar götürme, “Nefeli’nin Tangosu” ile yönlendirme, “Garip bir Işık” saçarak, her şeyin ötesinde “Sevginin Oyunlarını” daima eşsiz, daima klasik, daima benzersiz icra etme ayrıcalığına sahiptir.

   

  16 albümde Haris Alexiou ΜΙΝΟS EMI ile işbirliği yapmıştır ve bu albümleri şöyle sıralayabiliriz: “12 Laika Tragoudia”, “Laikes Kyriakes”, “Haris Alexiou 2”, “24+1 Tragoudia”, “Ximeronei”, “Ta Tragoudia tis Gis mou”, “Ta Tragoudia tis Htesinis Meras”, “İ Zoi mou Kyklous Kanei”, “Ta Tsilika”, “Emfylios Erotas”, “İ Agapi einai Zali”, “H. Alexiou se Aprovlepta Tragoudia”, “İ Nyhta Thelei Erota”, “Krataei Hronia Afti i Kolonia”, “İ Alexiou Tragoudaei Hatzi”, “İ Diki mas Nyhta”.

  Eksik olan bu basımda birlikte seyahat eden ΑΝΕΚ LINES, böylelikle yeni nesillere Harula’nın hisli sesini dinleme, birlikte söyleme, dans etme ve … aşık olma şansını vermektedir.

1 2
Haber bülteni Şimdi kaydolun ve en son haberlerimizle özel fiyatlarımızı öğrenin
Kaydol