Ασφάλεια εν Πλώ

Η πολιτική της ΑΝΕΚ, έχει στόχο να εξασφαλίζει διαρκώς την άψογη ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες, την ασφαλή, άνετη και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των επιβατών της, υγιείς και ασφαλείς εργασιακές συνθήκες στους εργαζομένους της, καθώς επίσης και να φροντίζει για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας σχετικές λειτουργικές διαδικασίες.
Από το 1995 καθιερώθηκε ένα Σύστημα Ασφαλούς Διαχείρισης, International Safety Management System(ISM Code), το οποίο βρίσκεται σε συμφωνία με το σύνολο των διεθνών και εθνικών κανονισμών, κανόνων και οδηγιών, που αφορούν στην ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας στη θάλασσα και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Επιπλέον, από το έτος 2004, καθιερώθηκε ένα Σύστημα Ασφαλείας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ISPS Code) που αφορά στην πρόληψη και αντιμετώπιση των τρομοκρατικών επιθέσεων.
Τα πλοία της ΑΝΕΚ, έχουν πιστοποιηθεί με τα ανωτέρω Συστήματα Ασφαλείας και είναι εξοπλισμένα με τα τελειότερα και πλέον σύγχρονα μηχανήματα πλοήγησης και ασφάλειας, όπως επίσης πυροσβεστικών και σωστικών μέσων, εξασφαλίζοντας έτσι την μέγιστη δυνατή ασφάλεια και εξυπηρέτηση επιβατών και πληρωμάτων, καθώς και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Επιπλέον, τα πλοία της ΑΝΕΚ είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διεθνούς Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας MLC 2006, η οποία εστιάζει στα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα των ναυτικών :
– στο δικαίωμα σε ένα ασφαλή χώρο εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας,
– σε αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης επί του πλοίου (διαμονή, εγκαταστάσεις αναψυχής, διατροφή),
– σε δίκαιους όρους εργασιακής απασχόλησης,
– στο δικαίωμα της προστασίας της υγείας, στην ιατρική περίθαλψη, στην πρόνοια και σε άλλες μορφές κοινωνικής προστασίας.

Ποιότητα εν Πλώ

Ο σύγχρονος και υψηλών προδιαγραφών στόλος της ANEK LINES είναι πιστοποιημένος με τα Διεθνή Συστήματα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008 όπως επίσης και με το Σύστημα Διαχείρισης Υγιεινής και Ασφάλειας παρασκευαζόμενων και παρεχόμενων γευμάτων HACCP, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000.
Το Σύστημα ISO είναι ένα Σύστημα Ποιότητας Παροχής Υπηρεσιών. Η ποιότητα, αφορά στο σύνολο των ιδιοτήτων και χαρακτηριστικών μιας υπηρεσίας και στην ικανότητα της υπηρεσίας να ικανοποιεί εκφρασμένες ή συνεπαγόμενες ανάγκες. Το Σύστημα HACCP είναι ένα Σύστημα Διασφάλισης Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων, ένα Σύστημα προσδιορισμού και παρακολούθησης κινδύνων (βιολογικών, χημικών, ή φυσικών), που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των τροφίμων και να καταστήσουν ένα τρόφιμο μη ασφαλές για κατανάλωση.
Τα ISO & HACCP διασφαλίζουν ότι όλες οι προβλεπόμενες διεργασίες, που περιλαμβάνουν θαλάσσιες μεταφορές, μεταφορά επιβατών και οχημάτων, προετοιμασία, παρασκευή και διάθεση γευμάτων – snacks, λειτουργία bar, παροχή ξενοδοχειακών υπηρεσιών, διοργάνωση κρουαζιέρων και εκδηλώσεων, πραγματοποιούνται κάτω από ελεγχόμενες και εγκεκριμένες συνθήκες, έτσι ώστε τα αποτελέσματά τους να ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών και να τηρούν την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.

Πλήρωμα

Εφαρμόζοντας την Διεθνή Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας MLC 2006 καθώς και την Διεθνή Σύμβαση STCW , που αφορά στην ποιότητα των πληρωμάτων (εξειδίκευση, διπλώματα, εμπειρία κλπ), η ΑΝΕΚ κατά γενική ομολογία έχει καταφέρει να διατηρήσει μια από τις πρώτες θέσεις στο χώρο της διεθνούς και εγχώριας ναυτιλίας.
Η εφαρμογή προληπτικών μέτρων για την αποφυγή συγκεκριμένων κινδύνων, η συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των πληρωμάτων με την παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων σχετικά με την ασφάλεια, με τη διεξαγωγή Γυμνασίων και ασκήσεων για την αντιμετώπιση οποιουδήποτε πιθανού κινδύνου, έχουν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη δικλίδων ασφαλείας έτσι ώστε το προσωπικό των πλοίων να μπορεί να ανταπεξέλθει στην αντιμετώπιση δύσκολων, επικίνδυνων ή εκτάκτων καταστάσεων.
Ως συνάρτηση των ανωτέρω, αξίζει να σημειωθεί ότι το πλοίο της ΑΝΕΚ «OLYMPIC CHAMPION», τον Ιούλιο του 2006, ανακηρύχθηκε «Πρωταθλητής Ευρώπης» σε μια έρευνα που έγινε από τη γερμανική λέσχη αυτοκινήτων ADAC. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα διεθνή standards , ανάμεσα σε τριάντα(30) επιβατηγά/ οχηματαγωγά πλοία της Ευρώπης και αφορούσε θέματα ασφαλείας, σύγχρονου εξοπλισμού και εκπαίδευσης του προσωπικού.

Πολλαπλοί Προορισμοί
clear
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
date_range
date_range
people
directions_car
pets

Βραβεύσεις και Πιστοποιήσεις
Δείτε τις σημαντικότερες διακρίσεις καθώς και τις διεθνείς πιστοποιήσεις υπηρεσιών και στόλου της ΑΝΕΚ
Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση