Ταξιδεύουμε Υπεύθυνα για την προστασία όλων.

Για την ANEK LINES, η διασφάλιση της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων της, ήταν και παραμένει πρωταρχικός της στόχος. Με υπευθυνότητα και σεβασμό συνεχίζει να σας ταξιδεύει στην Κρήτη, στο Αιγαίο και στην Αδριατική, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η Εταιρεία έχει αναπτύξει δομημένες διαδικασίες και έχει λάβει επιπρόσθετα μέτρα εντός των Πλοίων και Πρακτορείων της.

 

Αναλυτικά:

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (Πρακτορεία ΑΝΕΚ)

• Η είσοδος του κοινού στα Πρακτορεία είναι ελεγχόμενη, επιτρέποντας την παραμονή συγκεκριμένου αριθμού ατόμων εντός του χώρου, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας.

• Έχουν τοποθετηθεί ειδικά προστατευτικά τζάμια σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών, καθώς και επιδαπέδια σήμανση για την επιτρεπόμενη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να τηρείται κατά την αναμονή στην διαδικασία έκδοσης και παραλαβής εισιτηρίων.

 

 

 

Οδηγίες για επιβάτες στις Γραμμές Εσωτερικού

 

 

Οι μετακινήσεις από Πειραιά προς τα νησιά και αντίστροφα και  μεταξύ των νησιών, θα επιτρέπονται εφόσον οι επιβάτες:

 

• Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ειδικώς ως προς όσους έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος της ηλικίας τους και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση. Ή

 

 

• Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταίων σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη σχετικής βεβαίωσης. Ή

 

 

• Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται δεκατέσσερις (14) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν. Ειδικώς , τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 08.07.2021 έως και τις 31.10.2021παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022. Η ισχύς των πιστοποιητικών νόσησης που εκδόθηκαν από τη 01.11.2021 έως 04.12.2021 διαρκεί ενενήντα (90) ημέρες. Ή

 

 

•Επιδεικνύουν  βεβαίωση  εμβολιασμού  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  (ψηφιακό πιστοποιητικό COVID) καθώς και τρίτων χωρών.

 

 

•Οι  διαγνωστικοί  έλεγχοι  με  την  μέθοδο  PCR  και  ταχείας  ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία, με δική τους δαπάνη και αποδεικνύονται με υποχρεωτική επίδειξη βεβαίωσης   αρνητικής   διάγνωσης έγχαρτα   ή   ηλεκτρονικά.

 

 

• Σε νησιά στα οποία δεν λειτουργούν/δραστηριοποιούνται ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή ιδιωτικές κλινικές ή φαρμακεία, οι διαγνωστικοί έλεγχοι διενεργούνται από δημοτικά ιατρεία και αποδεικνύονται με τον ανωτέρω τρόπο.

 

 

Από την  ανωτέρω  υποχρέωση εξαιρούνται  οι  ανήλικοι  από τεσσάρων(4)  έως δεκαεπτά(17) ετών, δύνανται να πραγματοποιούν τις μετακινήσεις τους και με διενέργεια εβδομαδιαίου αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου. Η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω της ιστοσελίδας gov.gr.

 

 

Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική.

 

Συνιστάται στους επιβάτες να προσέρχονται έγκαιρα στο λιμάνι της αναχώρησης, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ελέγχου πριν την επιβίβαση.

 

 

 

Οδηγίες για επιβάτες που ταξιδεύουν από Ελλάδα προς Ιταλία

 

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ιταλία από την Ελλάδα, ανεξάρτητα από το χρόνο παραμονής τους στη χώρα και το μέσο εισόδου σε αυτή, συμπληρώνουν υποχρεωτικά την ηλεκτρονική φόρμα dPLF (digital Passenger Locator Form), που είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://app.euplf.eu/#/.

 

Το έντυπο πρέπει να συμπληρωθεί για κάθε ενήλικα επιβάτη. Οι ανήλικοι επιβάτες μπορούν να εγγραφούν στη φόρμα ενηλίκων που τα συνοδεύει. Σε περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων, η dPLF πρέπει να συμπληρωθεί από το γονέα / κηδεμόνα πριν από την αναχώρηση. Οι επιβάτες που διέρχονται από τη χώρα, πρέπει να επιλέξουν την «Ιταλία» ως χώρα προορισμού, ανεξάρτητα από τον τελικό προορισμό τους. Με την υποβολή της φόρμας, οι επιβάτες λαμβάνουν στη διεύθυνση email που καταχωρήθηκε κατά την εγγραφή, το dPLF σε μορφή PDF και με κωδικό QR, το οποίο οφείλουν να δείξουν στο check in (σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή) για να τους επιτραπεί η επιβίβαση.

Η είσοδος στην Ιταλία για όποιον έχει διαμείνει ή πραγματοποιήσει διέλευση από την Ελλάδα εντός των προηγούμενων 14 ημερών από την ημερομηνία άφιξής του στην Ιταλία, επιτρέπεται υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:


a) Παρουσίαση στον μεταφορέα κατά την επιβίβαση και σε όποιον έχει αρμοδιότητα πραγματοποίησης ελέγχων, της φόρμας εντοπισμού επιβατών (
Passenger Locator Form) σε ηλεκτρονική ή σε έντυπη μορφή·
b) Παρουσίαση στον μεταφορέα κατά την επιβίβαση και σε όποιον έχει αρμοδιότητα πραγματοποίησης ελέγχων, του πράσινου COVID19 πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού ανάρρωσης (ή ισοδύναμου πιστοποιητικού)·

c) Παρουσίαση στον μεταφορέα κατά την επιβίβαση και σε όποιον έχει αρμοδιότητα πραγματοποίησης ελέγχων, αρνητικού μοριακού τεστ COVID19 που έχει πραγματοποιηθεί εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών πριν την είσοδο στην Ιταλία ή αρνητικού αντιγονικού τεστ COVID19 που έχει πραγματοποιηθεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν την είσοδο στην Ιταλία.


Εάν δεν προσκομιστεί το πράσινο COVID19 πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης (όπως αναφέρεται στο
b) και με την επιφύλαξη της υποχρέωσης διεξαγωγής μοριακού τεστ ή τεστ αντιγόνων (όπως αναφέρεται στο c), προβλέπεται προληπτικός αυτοπεριορισμός (καραντίνα 5 ημερών) στη διεύθυνση που αναγράφεται στη φόρμα Passenger Locator Form και, μετά το πέρας του 5ήμερου προληπτικού αυτοπεριορισμού, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή μοριακού τεστ ή τεστ αντιγόνων.

Τα πιστοποιητικά μπορούν να είναι στην ιταλική, αγγλική, γαλλική ή ισπανική γλώσσα και μπορούν να προσκομίζονται είτε σε έγγραφη είτε σε ψηφιακή μορφή.


Tα παιδιά κάτω των έξι ετών εξαιρούνται από τη διενέργεια του μοριακού ή αντιγονικού τεστ πριν την είσοδο στην Ιταλία. Οι ανήλικοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καραντίνας (όπου προβλέπεται) μόνο εάν συνοδεύονται από ενήλικο (γονέα ή άλλο συνοδό) που φέρει πράσινο πιστοποιητικό (ή το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID19).

Παραμένοντας σε ισχύ η υποχρέωση συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας dPLF (digital Passenger Locator Form) και δεδομένης απουσίας οποιουδήποτε συμπτώματος COVID19, η προσκόμιση ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού COVID19 ή πράσινου πιστοποιητικού και η διενέργεια μοριακού ή αντιγονικού τεστ πριν την άφιξη, δεν ισχύουν για:

•  όποιον εισέρχεται στην Ιταλία για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις εκατόν είκοσι ώρες (120) για επιβεβαιωμένους λόγους εργασίας, υγείας ή κατεπείγουσας ανάγκης, με υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, άμεσης αναχώρησης από την Ιταλική επικράτεια ή, σε περίπτωση αδυναμίας αναχώρησης, έναρξη περιόδου προληπτικής απομόνωσης και επαγρύπνησης σύμφωνα με τη σχετική ιταλική νομοθεσία

•  για όποιον κάνει απλή διέλευση, με ίδια μέσα, από την Ιταλική επικράτεια και για διάστημα που δεν υπερβαίνει τις τριάντα έξι ώρες, με υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, άμεσης αναχώρησης από την Ιταλική επικράτεια ή, σε περίπτωση αδυναμίας αναχώρησης, έναρξη περιόδου προληπτικής απομόνωσης και επαγρύπνησης σύμφωνα με τη σχετική ιταλική νομοθεσία

 

 

Οδηγίες για επιβάτες που ταξιδεύουν από Ιταλία προς Ελλάδα

 

Η είσοδος στην Ελλάδα επιτρέπεται στους/σε:

– υπηκόους κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και μέλη των οικογένειών τους
– υπηκόους κρατών-μελών της Συμφωνίας Σένγκεν και μέλη των οικογένειών τους
– μόνιμους κατοίκους των εξής χωρών: Άγιος Μαρίνος, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρρα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Βατικανό, Βόρεια Μακεδονία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Ινδία, Ιορδανία, Ισραήλ, Καναδάς, Κατάρ, Κίνα, Κινεζική Ταϊπέι, Κόσοβο, Κουβέιτ, Λευκορωσία, Λίβανος, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαχρέιν, Μπρουνέι, Νέα Ζηλανδία, Νότια Κορέα, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Ρωσική Ομοσπονδία, Σαουδική Αραβία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Σουλτανάτο του Ομάν, Τουρκία και Χιλή,
– ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,
– επί μακρόν διαμένοντες σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν και υπηκόους τρίτων κρατών, οι οποίοι κατέχουν άδεια παραμονής σε κράτη μέλη της ΕΕ ή της Συμφωνίας Σένγκεν, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτών τρίτων χωρών, που κατέχουν τίτλους διαμονής σε ισχύ (άδειες διαμονής, δελτία διαμονής, δελτία μόνιμης διαμονής) που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας
– πολιτικούς, διπλωμάτες, στρατιωτικό προσωπικό, κλπ.
– προσωπικό που απασχολείται στον τομέα των μεταφορών
– επιβάτες σε διαμετακόμιση (transit)
– κατόχους Ειδικού Δελτίου Ταυτότητας Ομογενούς
– σπουδαστές
– πρόσωπα που φροντίζουν ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)
– εποχικά εργαζόμενους στους τομείς της γεωργίας και αλιείας, οι οποίοι μπορούν να εισέλθουν άπαξ στη Χώρα κατά το χρονικό διάστημα που προβλέπει η άδεια εργασίας τους

Όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω αποδεικνύουν την ιδιότητά τους με τα κατάλληλα έγγραφα.

 

 

• Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, συμπληρώνουν την ηλεκτρονική φόρμα PLF (Passenger Locator Form), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://travel.gov.gr, με τα στοιχεία επαφής τους στην Ελλάδα πριν από την άφιξή τους στη χώρα. Η απόδειξη συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας PLF, που αποστέλλεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα στον επιβάτη από το σύστημα, θεωρείται απαραίτητο ταξιδιωτικό έγγραφο. Έγκυρη φόρμα PLF, με κωδικό QR, θεωρείται αναγκαία για την είσοδο σε κάθε πύλη εισόδου της χώρας.

 

 

• Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, ανεξαρτήτως εμβολιασμού ή νόσησης αυτών, οφείλουν να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και να φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο, ή εναλλακτικά να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας και να φέρουν βεβαίωση της ως άνω διάγνωσης, στην ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική ή ρωσική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο του προσώπου, όπως αυτό αναγράφεται στο διαβατήριο.

 

 

•  Ειδικώς οι μόνιμοι κάτοικοι των κρατών: Αργεντινή, Ινδία, Μεξικό, Ουρουγουάη, Ρωσική Ομοσπονδία, Σουλτανάτο του Ομάν και Χιλή εισέρχονται στη Χώρα, εφόσον η είσοδός τους επιτρέπεται, με την πρόσθετη προϋπόθεση να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), στα σημεία εισόδου της Χώρας.

 

 

•  Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα που προέρχονται από τα κράτη: Αίγυπτος, Αλβανία, Αργεντινή, Βόρεια Μακεδονία, Βουλγαρία, Βραζιλία, Γεωργία, Δημοκρατία της Κούβας, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ινδία, Κίνα, Λιβύη, Μαρόκο, Πακιστάν, Ρωσική Ομοσπονδία και Τουρκία εισέρχονται στη χώρα, εφόσον η είσοδός τους επιτρέπεται, με την πρόσθετη προϋπόθεση να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), στα σημεία εισόδου της χώρας. Από τον ανωτέρω υποχρεωτικό έλεγχο εξαιρούνται όσοι φέρουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή φέρουν πιστοποιητικό νόσησης από τον COVID-19. Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται τριάντα (30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η ισχύς του διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από αυτόν με την επιφύλαξη του επόμενου εδαφίου. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 15.7.2021 έως και τις 31.10.2021 παραμένουν σε ισχύ έως τις 31.1.2022.

 

• Ειδικώς οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη Χώρα, που προέρχονται από τα κράτη: Νότια Αφρική, Μποτσουάνα, Ναμίμπια, Λεσότο, Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Εσουατίνι, Ζάμπια και Μαλάουι εισέρχονται στη Χώρα, εφόσον η είσοδός τους επιτρέπεται, με τις πρόσθετες προϋποθέσεις: α) να διαγιγνώσκονται αρνητικοί σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο είτε με τη μέθοδο PCR είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test), στα σημεία εισόδου της Χώρας και β) να υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό αποκλειστικά σε ξενοδοχεία καραντίνας που υποδεικνύονται από τις αρμόδιες αρχές, για δέκα (10) ημέρες από την είσοδό τους στην ελληνική Επικράτεια. Ο περιορισμός της περ. β) λήγει με τη διενέργεια αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου με τη μέθοδο PCR, τη δέκατη ημέρα του προσωρινού περιορισμού.

 

 

Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και για ανηλίκους από πέντε (5) ετών και άνω.

 

Κατά τη διαδικασία του check – in στους ιταλικούς λιμένες, οι επιβάτες ελέγχονται τόσο για την υποβολή της φόρμας PLF όσο και για την κατοχή ενός εκ των ανωτέρω πιστοποιητικών που είναι υποχρεωτικά για την επιβίβασή τους.

 

 

Όλοι οι ταξιδιώτες προς Ελλάδα, ανεξαρτήτως υπηκοότητας και τρόπου εισόδου στη χώρα, υπόκεινται με την άφιξή τους σε δειγματοληπτικό (ή υποχρεωτικό στις περιπτώσεις που αναφέρεται παραπάνω) εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR ή έλεγχο με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) στη βάση υγειονομικού αλγορίθμου και οφείλουν, κατά το χρονικό διάστημα παραμονής τους στη χώρα, να τηρούν τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται από κλιμάκια της ΓενικήςΓραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων. Οι επιβάτες που υπόκεινται στον δειγματοληπτικό (ή υποχρεωτικό) έλεγχο παραμένουν σε χώρο της πύλης εισόδου μέχρι την έκδοση του αποτελέσματος του ελέγχου και, στις περιπτώσεις ανίχνευσής τους ως θετικών στον κορωνοϊό COVID-19, υπόκεινται σε προσωρινό περιορισμό, κατ’ οίκον ή σε κατάλληλο τόπο προσωρινής διαμονής που υποδεικνύεται από τις αρμόδιες αρχές, για δέκα (10) ημέρες ή για επτά (7) ημέρες αν έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό προ δεκατεσσάρων (14) ημερών. Την τελευταία ημέρα του προσωρινού περιορισμού τους υπόκεινται σε υποχρεωτικό εργαστηριακό έλεγχο με τη μέθοδο PCR.

 

Biosafety Trust Certification από τον RINA για ασφαλές ταξίδι έναντι της εξάπλωσης του COVID 19

Η ANEK LINES, η κορυφαία ακτοπλοϊκή εταιρεία, με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τη Δημόσια Υγεία, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιθεώρηση ολόκληρου του στόλου της και έλαβε την εξειδικευμένη Πιστοποίηση «Biosafety Trust» από τον Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA). Η καινοτόμος πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στον κλάδο της ναυτιλίας, βασίζεται στη συστηματική προσέγγιση του ISO στα συστήματα διαχείρισης σε συνδυασμό με τις βέλτιστες επιστημονικές πρακτικές κατά της εξάπλωσης λοιμώξεων, καθώς και τις αρχές της διαχείρισης οργανωτικής συμπεριφοράς (OBM) για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την πρόληψη μετάδοσης στο εργασιακό πλαίσιο.

 

Η πιστοποίηση της ANEK LINES επιβεβαιώνει ότι κάθε πλοίο της εταιρείας συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα απαιτούμενα μέτρα του προγράμματος κατά της εξάπλωσης του COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ANEK LINES, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, έχει ήδη αναπτύξει συγκεκριμένες διαδικασίες και έχει λάβει επιπλέον μέτρα, τόσο για τα Πλοία της όσο και για τους σταθμούς / πρακτορεία της.

 

Η Πιστοποίηση «Biosafety Trust» συνυπολογίζει ότι η επιτυχία των συστημάτων διαχείρισης της διασφάλισης της υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική ευθύνη. Επομένως, για να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, το σύστημα προϋποθέτει ότι το έμπειρο προσωπικό έχει παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα για συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και κάθε επιβάτης γνωρίζει και ακολουθεί τα προληπτικά μέτρα που συνιστώνται. Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


CHECK-IN – ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

• Οι επιβάτες δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν, σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων λοίμωξης COVID19 (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμός, δύσπνοια και λοιπά αναπνευστικά συμπτώματα) ή εάν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 το τελευταίο χρονικό διάστημα.

 

 

• Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση των επιβατών στο λιμάνι αναχώρησης, προς διευκόλυνση των διαδικασιών ελέγχου.

 

 

• Τα πλοία είναι εφοδιασμένα με θερμόμετρα, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση.

 

 

• Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο (επιβάτες + μέλη πληρώματος) οφείλουν να κάνουν χρήση μάσκας για την κάλυψη της μύτης και του στόματος, κατά την επιβίβαση και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε όλους τους χώρους του πλοίου.

 

 

• Η Εταιρεία, με την υιοθέτηση μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου και με την παρουσία εκπαιδευμένων μελών του πληρώματος στην είσοδο, διασφαλίζει την τήρηση της ελάχιστης απόστασης των 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών. Τα άτομα που λόγω αναπνευστικών παθήσεων δεν ανέχονται την πολύωρη χρήση μάσκας (1), θα πρέπει να τηρούν απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων.

 

 

• Μηχανισμοί με αντισηπτικό gel είναι τοποθετημένοι στην είσοδο, καθώς και σε διάφορα μέρη του πλοίου (Reception, Εστιατόρια, Cafe – Bar, Καταστήματα, WC, εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου).

 

 

• Οι επιβάτες θα πρέπει να τηρούν απαραιτήτως τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου:

– Φοράμε την μάσκα μας (1) τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου. Βεβαιωνόμαστε ότι καλύπτονται το στόμα και η μύτη, δεν αγγίζουμε την μάσκα αφού τη φορέσουμε, απορρίπτουμε αμέσως την μάσκα σε κάδο απορριμμάτων μετά τη χρήση και πλένουμε τα χέρια μας.
– Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με το εσωτερικό του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο, το οποίο απορρίπτουμε άμεσα σε κάδο απορριμμάτων.
– Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 

  • H ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
    ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ.

 

• Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.

 

 

• Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας από τους γύρω μας (>1,5 μέτρο).

 

 

• Αποφεύγουμε χώρους συγχρωτισμού.

 

 

• Αποφεύγουμε την επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος).

 

 

• Σε περίπτωση που επιβάτες αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, οφείλουν να το δηλώσουν άμεσα στο πλήρωμα του πλοίου.

 

 

• Σε περίπτωση που επιβάτες αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού μετά το ταξίδι, πρέπει άμεσα να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να ενημερώσουν τον γιατρό τους για το ιστορικό του ταξιδίου.

 

 

Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο του ΕΟΔΥ

 

 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ / ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

• Συνεχής απολύμανση από το πλήρωμα, όλων των ξενοδοχειακών χώρων και των επιφανειών του πλοίου που έρχονται σε συχνή επαφή με το κοινό. Οι διαδικασίες καθαρισμού / απολυμάνσεων διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.).

 

 

• Σε όλα τα πιθανά σημεία συγχρωτισμού επιβατών όπως Reception, εξυπηρέτηση επιβατών σε μπαρ, εστιατόρια, σημεία πώλησης / καταστήματα, κοινόχρηστες τουαλέτες, υπάρχει ειδική επιδαπέδια σήμανση, ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις και η αποφυγή του συνωστισμού. Παράλληλα έχουν τοποθετηθεί ειδικά προστατευτικά τζάμια σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης των επιβατών.

 

 

• Ειδική σήμανση στους κοινόχρηστους χώρους των Εστιατορίων, Café – Bar, σαλόνια, προς ενημέρωση των επιβατών σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση συγκεκριμένων καθισμάτων / τραπεζιών.

 

 

• Η παρασκευή & διαχείριση των τροφίμων, καθώς και ο καθαρισμός & απολύμανση όλων των χρησιμοποιουμένων στην διατροφική αλυσίδα σκευών και χώρων, πραγματοποιείται με βάση τις απαιτήσεις του ISO 22000 (HACCP).

 

 

• Οι κατάλογοι των a la carte εστιατορίων και των Café – Bar έχουν αντικατασταθεί με ανέπαφους online καταλόγους.

 

 

• Στα καθίσματα αεροπορικού τύπου η κατανομή θέσεων είναι τέτοια ώστε να τηρείται η αρχή ένα κάθισμα κατειλημμένο ένα κάθισμα κενό προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδική σήμανση (αυτοκόλλητα) για το πού επιτρέπεται να καθίσει επιβάτης και πού όχι, προκειμένου να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

 

 

• Οι καμπίνες επιβατών καθαρίζονται με ειδικό πρωτόκολλο και αερίζονται με την πόρτα ανοικτή τουλάχιστον για 3 ώρες μέχρι την επόμενη χρήση τους. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να μείνουν σε μια καμπίνα είναι 2 άτομα, εκτός εάν είναι οικογένεια έως 4 άτομα ή  ΑΜεΑ με τον συνοδό τους.

 

 

• Για τον ιματισμό των πλοίων τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα: Κατά την πλύση  του ιματισμού και στο ξέβγαλμα, χρησιμοποιείται πιστοποιημένο απολυμαντικό – εξουδετερωτικό. Γίνεται απολύμανση στα καρότσια μεταφοράς, σε κάθε δρομολόγιο και καθημερινή απολύμανση όλων των φορτηγών που μεταφέρουν τον ιματισμό.

 

 

• Το σύστημα κλιματισμού σε όλα τα πλοία της εταιρίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, τροφοδοτώντας όλους τους χώρους με 100% φρέσκο αέρα. Δεν γίνεται ανακύκλωση, ή μεταφορά του αέρα από καμπίνες ή άλλους κλειστούς χώρους του πλοίου. Τα συστήματα κλιματισμού συντηρούνται και απολυμαίνονται κατάλληλα με ειδικό χημικό διάλυμα στα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα. Επιπροσθέτως γίνεται συχνή απολύμανση όλων των στοιχείων του κλιματισμού από εξωτερική εξειδικευμένη εταιρία.

 

 

• Τα μέλη του πληρώματος προτρέπουν τους επιβάτες να αποφεύγουν τους χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει συνωστισμός.

 

 

• Ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα μέτρα προστασίας που ακολουθούνται εντός του πλοίου με ηχητικές ανακοινώσεις, ενημερωτικά video και αφίσες.

 

 

• Σε διάφορα σημεία των κοινόχρηστων χώρων υπάρχουν σε ειδικές θήκες ειδικά σακουλάκια απόρριψης των χρησιμοποιούμενων μασκών και γαντιών.

 

 

• Όταν το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι χωρίς επιβάτες όλες οι εξωτερικές πόρτες του ανοίγονται και παραμένουν ανοιχτές ώστε να δημιουργείται φυσικός αερισμός των χώρων.

 

 

• Μέσα από τις καμπίνες και τους κοινόχρηστους χώρους έχουν αποσυρθεί όλα τα έντυπα. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, τα διαφημιστικά εταιρικά έντυπα είναι διαθέσιμα και μπορούν να ζητηθούν από τη reception του πλοίου.

 

 

• Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι 40%. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε ΑΜεΑ ή ηλικιωμένα άτομα.

 

 

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

• Εκπαίδευση του πληρώματος στην αναγνώριση ύποπτου κρούσματος COVID-19.H ANEK LINES με τη βοήθεια ειδικής Ιατρικής Ομάδας έχει εκπαιδεύσει και ευαισθητοποιήσει όλα τα μέλη του πληρώματος των πλοίων της, τόσο για την αναγνώριση όσο και τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19.

 

• Ομάδα διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19.Σε κάθε πλοίο έχει συσταθεί Ομάδα Αντιμετώπισης Ύποπτου Κρούσματος (Task Force COVID-19) με επικεφαλής τον Πλοίαρχο, στην οποία έχει δοθεί ειδική εκπαίδευση από γιατρό με μέριμνα της εταιρίας. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ενδεχόμενου ύποπτου κρούσματος στο πλοίο.

 

• Τα πλοία είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς επίσης έχουν προβλεφθεί καμπίνες COVID, έτσι ώστε σε περίπτωση εμφάνισης μεμονωμένου περιστατικού, το προσωπικό του πλοίου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς να πάρει όλα τα μέτρα που προβλέπονται για τη διαχείριση του παθόντα και την αποφυγή εξάπλωσης του ιού.

 

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, εάν τα μέλη του πληρώματος που διεξάγουν τα μέτρα ελέγχου κατά την επιβίβαση διαπιστώσουν ότι:

i. Ο επιβάτης έχει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
ή

ii. Ο επιβάτης αρνείται τη χρήση μάσκας επί του πλοίου

 

θα απαγορεύεται η επιβίβασή του στο πλοίο και θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη χρήση των εισιτηρίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία ή την ακύρωσή τους.

Στις περιπτώσεις (i) και (ii) θα απαγορεύεται το ταξίδι για 14 ημέρες ή εάν είχε νοσήσει ο ίδιος, θα πρέπει να φέρει ιατρική βεβαίωση, η οποία αναφέρει ότι πληρούνται τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, για τη διακοπή των μέτρων προφύλαξης σε ασθενή με COVID-19.

 

Η συνεργασία όλων είναι σημαντική

 

 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 


Η ANEK LINES συνιστά στους επιβάτες της την πιστή τήρηση των γενικών μέτρων πρόληψης λοιμώξεων σύμφωνα με τις οδηγίες του Π.Ο.Υ. και του Ε.Ο.Δ.Υ. .

 

Η ΑΝΕΚ LINES, πιστή στη δέσμευσή της να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στο επιβατηγό κοινό, προσαρμόζεται ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες και συνεχίζει αδιάκοπα το σημαντικό μεταφορικό της έργο ,συμβάλλει με αμεσότητα στην αντιμετώπιση αυτού του πρωτόγνωρου φαινομένου παγκόσμιας εμβέλειας και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, αποδεικνύει την κοινωνική της ευαισθησία έναντι στη δημόσια υγεία.

 

ANEK LINES: Ταξιδεύουμε υπεύθυνα!
#TravelResponsibly

 

Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση