ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΜΕ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΠΛΟΙΑ
→Γραμμές Χανίων και Ηρακλείου
→Γραμμή Κυκλάδες-Κρήτη-Δωδεκάνησα

 

Σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σας ενημερώνουμε ότι θα χορηγείται βεβαίωση αποβίβασης από τον Πλοίαρχο,  στους επιβάτες των Ε/Γ και Ε/Γ-Ο/Γ πλοίων που καταπλέουν στα λιμάνια της χώρας κατά τις ώρες απαγόρευσης κυκλοφορίας προκειμένου να μπορούν να μετακινηθούν.

 


Ταξιδεύουμε Υπεύθυνα για την προστασία όλων.

Για την ANEK LINES, η διασφάλιση της υγείας των επιβατών και των εργαζομένων της, ήταν και παραμένει πρωταρχικός της στόχος. Με υπευθυνότητα και σεβασμό συνεχίζει να σας ταξιδεύει στην Κρήτη, στο Αιγαίο και στην Αδριατική, λαμβάνοντας όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγειονομικής ασφάλειας για την αποφυγή μετάδοσης του COVID-19. Σε άμεση συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, η Εταιρεία έχει αναπτύξει δομημένες διαδικασίες και έχει λάβει επιπρόσθετα μέτρα εντός των Πλοίων και Πρακτορείων της.

 

Αναλυτικά:

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ (Πρακτορεία ΑΝΕΚ)

• Η είσοδος του κοινού στα Πρακτορεία είναι ελεγχόμενη, επιτρέποντας την παραμονή συγκεκριμένου αριθμού ατόμων εντός του χώρου, σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφάλειας.

• Ευαισθητοποίηση των επιβατών μέσω εταιρικής ενημερωτικής αφίσας και αντίστοιχης αφίσας του ΕΟΔΥ, τοποθετημένες σε εμφανή σημεία εντός των Πρακτορείων. Παράλληλα παρέχεται ειδικό ενημερωτικό φυλλάδιο κατά την έκδοση των εισιτηρίων, προβάλλοντας τους κανονισμούς και τα προληπτικά μέτρα που πρέπει να γνωρίζει ο επιβάτης πριν την επιβίβασή του στο πλοίο.

• Έχουν τοποθετηθεί ειδικά προστατευτικά τζάμια σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης επιβατών, καθώς και επιδαπέδια σήμανση για την επιτρεπόμενη απόσταση ασφαλείας που πρέπει να τηρείται κατά την αναμονή στην διαδικασία έκδοσης και παραλαβής εισιτηρίων.

 

 

Απαιτούμενες φόρμες κατά την επιβίβαση

 

Γραμμές Κρήτης (Χανίων και Ηρακλείου)

Μαζί με το εισιτήριο και το ενημερωτικό έντυπο χορηγείται σε κάθε επιβάτη από το λιμάνι εκκίνησης, το προ-επιβίβασης έντυπο εντοπισμού επιβάτη που διατίθεται εδώ το οποίο συμπληρώνεται και παραδίδεται στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του πλοίου κατά την επιβίβαση.

 

Γραμμή Πειραιάς – Κρήτη – Κυκλάδες – Δωδεκάνησα

Οι επιβάτες που θα ταξιδέψουν με το πλοίο F/B Prevelis θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο Προ-Επιβίβασης που διατίθεται εδώ.

 

Επιβάτες που ταξιδεύουν από Ελλάδα προς Ιταλία

 

1. Οι επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώσουν το προ-επιβίβασης έντυπο εντοπισμού επιβάτη που είναι διαθέσιμο εδώ και να το παραδώσουν στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του πλοίου κατά την επιβίβαση.

 

 

2. Επιπλέον κάθε επιβάτης που θα ταξιδέψει από Ελλάδα προς την Ιταλία θα πρέπει να έχει συμπληρώσει και το έντυπο (Υπεύθυνη Δήλωση Μετακίνησης Σε Περίπτωση Εισόδου Στην Ιταλία Από Το Εξωτερικό) που διατίθεται εδώ, με το σχετικό παράρτημα, με την υποχρέωση, για όποιον επιστρέφει στην Ιταλία, παρουσίασης του – κατά τη στιγμή της επιβίβασης- στον μεταφορέα και σε όποιον αρμόδιο για ελέγχους. Η επιβίβαση δεν θα είναι δυνατή στους επιβάτες που δεν θα έχουν συμπληρώσει τα δύο αυτά αντίγραφα.

 

Επιπλέον:

 

Aπό τις 10 Δεκεμβρίου 2020 τίθενται σε εφαρμογή και τα ακόλουθα μέτρα πρόληψης:

 

    α) υποχρέωση επίδειξης, κατά τη στιγμή της επιβίβασης, στον μεταφορέα ή σε όποιον αρμόδιο για πραγματοποίηση ελέγχων, της βεβαίωσης πραγματοποίησης, εντός 48 ωρών πριν την είσοδο στην Ιταλική επικράτεια, μοριακού τέστ ή τέστ αντιγόνων, με αρνητικό αποτέλεσμα.

 

    β) σε περίπτωση μη παρουσίασης του αρνητικού τεστ όταν ζητηθεί, υπάρχει υποχρέωση τήρησης περιόδου επαγρύπνησης και προληπτικού αυτοπεριορισμού δεκατεσσάρων ημερών.

→  Επίσης οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει και τη φόρμα PLF μέσω της πλατφόρμας https://travel.gov.gr

 

 

3. Υπό την προϋπόθεση πως δεν παρουσιάζονται συμπτώματα COVID-19, τα μέτρα πρόληψης που περιγράφονται παραπάνω (τεστ και/ή προληπτικός αυτοπεριορισμός) δεν ισχύουν για:

    α) όποιον εισέρχεται στην Ιταλία για χρονικό διάστημα μικρότερο των 120 ωρών για αποδεδειγμένους λόγους εργασίας, υγείας, σπουδών ή επιτακτική ανάγκη, με την υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να αναχωρήσει άμεσα από την Ιταλική επικράτεια ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μπει σε περίοδο παρακολούθησης ή προληπτικού αυτοπεριορισμού δεκατεσσάρων ημερών.

    β) όποιος διέρχεται, με ίδια μέσα, από την Ιταλική επικράτεια για χρονικό διάστημα έως 36 ώρες, με την υποχρέωση, με τη λήξη του παραπάνω χρονικού διαστήματος, να αποχωρήσει άμεσα από την Ιταλική επικράτεια ή, εάν αυτό δεν είναι δυνατόν, να μπει σε περίοδο παρακολούθησης ή προληπτικού αυτοπεριορισμού δεκατεσσάρων ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το link: https://ambatene.esteri.it/ambasciata_atene/el/ambasciata/news/dall-ambasciata/2020/03/coronavirus-rientro-in-italia-dall.html

 

 

Πρεσβεία της Ιταλίας στην Αθήνα:

Σέκερη 2, 106 74 Αθήνα
Tηλ.: +30 210 36 17 260 / 263
Fax: +30 210 36 17 330
e-mail: ambasciata.atene@esteri.it

 

 

Επιβάτες που ταξιδεύουν από Ιταλία προς Ελλάδα

 

1.  Στα λιμάνια της Ιταλίας η επιβίβαση επιτρέπεται ΜΟΝΟ στους επιβάτες προς Ελλάδα που έχουν ήδη συμπληρώσει και τη φόρμα PLF μέσω της πλατφόρμας https://travel.gov.gr έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες το αργότερο πριν την άφιξή τους στο λιμένα προορισμού.


2.
Επιπλέον οι επιβάτες θα πρέπει να συμπληρώσουν το προ-επιβίβασης έντυπο εντοπισμού επιβάτη και να το παραδώσουν στον αρμόδιο της Οικονομικής Υπηρεσίας του πλοίου κατά την επιβίβαση. Κατεβάστε το έντυπο πατώντας εδώ

 

 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ-ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ

 

Ενημέρωση για Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα: Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα πραγματοποιείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος για την προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19 και διέπεται από τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων και του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α’/2019). Από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας είναι: (α) το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και (β) H “ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.”, Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 148, 73134, Χανιά Κρήτης, e-mail: customerservice@anek.gr, στοιχεία επικοινωνίας Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων της εταιρείας: Λεωφόρος Κ. Καραμανλή 148, 73134, Χανιά Κρήτης, email: privacyteam@anek.gr, όπου δύναται να απευθύνεσθε για την άσκηση των δικαιωμάτων σας (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης,διαγραφής (μετά την παρέλευση δύο μηνών), περιορισμού της επεξεργασίας).

Αναλυτική ενημέρωση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στο https://www.ynanp.gr/el/ στην ενότητα: Οδηγίες και Ερωτηματολόγια Επιβατών.
 
Αναφορικά με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας και την άσκηση των σχετικών δικαιωμάτων σας, πατήστε εδώ

Biosafety Trust Certification από τον RINA για ασφαλές ταξίδι έναντι της εξάπλωσης του COVID 19

Η ANEK LINES, η κορυφαία ακτοπλοϊκή εταιρεία, με ευθύνη απέναντι στην κοινωνία και τη Δημόσια Υγεία, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επιθεώρηση ολόκληρου του στόλου της και έλαβε την εξειδικευμένη Πιστοποίηση «Biosafety Trust» από τον Ιταλικό Νηογνώμονα (RINA). Η καινοτόμος πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης, που είναι διεθνώς αναγνωρισμένη στον κλάδο της ναυτιλίας, βασίζεται στη συστηματική προσέγγιση του ISO στα συστήματα διαχείρισης σε συνδυασμό με τις βέλτιστες επιστημονικές πρακτικές κατά της εξάπλωσης λοιμώξεων, καθώς και τις αρχές της διαχείρισης οργανωτικής συμπεριφοράς (OBM) για τον αποτελεσματικό έλεγχο και την πρόληψη μετάδοσης στο εργασιακό πλαίσιο.

 

Η πιστοποίηση της ANEK LINES επιβεβαιώνει ότι κάθε πλοίο της εταιρείας συμμορφώνεται πλήρως με όλα τα απαιτούμενα μέτρα του προγράμματος κατά της εξάπλωσης του COVID-19. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ANEK LINES, σε συνεργασία με τις Αρμόδιες Αρχές, έχει ήδη αναπτύξει συγκεκριμένες διαδικασίες και έχει λάβει επιπλέον μέτρα, τόσο για τα Πλοία της όσο και για τους σταθμούς / πρακτορεία της.

 

Η Πιστοποίηση «Biosafety Trust» συνυπολογίζει ότι η επιτυχία των συστημάτων διαχείρισης της διασφάλισης της υγείας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ατομική ευθύνη. Επομένως, για να συμμορφωθεί με τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής, το σύστημα προϋποθέτει ότι το έμπειρο προσωπικό έχει παρακολουθήσει ειδικά εκπαιδευτικά μαθήματα για συγκεκριμένες συνθήκες, καθώς και κάθε επιβάτης γνωρίζει και ακολουθεί τα προληπτικά μέτρα που συνιστώνται. Διαβάστε περισσότερα εδώ

 


CHECK-IN – ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΕΠΙΒΑΤΩΝ

• Οι επιβάτες δεν θα πρέπει να ταξιδέψουν, σε περίπτωση εκδήλωσης συμπτωμάτων λοίμωξης COVID19 (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμός, δύσπνοια και λοιπά αναπνευστικά συμπτώματα) ή εάν έχουν έρθει σε επαφή με ασθενή COVID-19 το τελευταίο χρονικό διάστημα.

 

 

• Συνιστάται η έγκαιρη προσέλευση των επιβατών στο λιμάνι αναχώρησης, προς διευκόλυνση των διαδικασιών ελέγχου.

 

 

• Όλοι οι επιβάτες, κατά την επιβίβασή τους, οφείλουν να παραδίδουν στον Οικονομικό Αξιωματικό του πλοίου μαζί με το εισιτήριό τους, το ειδικό έντυπο “Προ-Επιβίβασης”, που έχουν συμπληρώσει.

 

 

• Τα πλοία είναι εφοδιασμένα με θερμόμετρα, τα οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν κατά περίπτωση.

 

 

• Όλοι οι επιβαίνοντες στο πλοίο (επιβάτες + μέλη πληρώματος) οφείλουν να κάνουν χρήση υφασμάτινης μάσκας (1) ή υφάσματος για την κάλυψη της μύτης και του στόματος, κατά την επιβίβαση και καθ’ όλη τη διάρκεια παραμονής τους σε όλους τους χώρους του πλοίου.

 

 

• Η Εταιρεία, με την υιοθέτηση μέτρων ειδικής σήμανσης και ελεγχόμενης εισόδου και με την παρουσία εκπαιδευμένων μελών του πληρώματος στην είσοδο, διασφαλίζει την τήρηση της ελάχιστης απόστασης των 1,5 μέτρων μεταξύ των επιβατών. Τα άτομα που λόγω αναπνευστικών παθήσεων δεν ανέχονται την πολύωρη χρήση μάσκας (1), θα πρέπει να τηρούν απόσταση μεγαλύτερη των 2 μέτρων.

 

 

• Μηχανισμοί με αντισηπτικό gel είναι τοποθετημένοι στην είσοδο, καθώς και σε διάφορα μέρη του πλοίου (Reception, Εστιατόρια, Cafe – Bar, Καταστήματα, WC, εσωτερικούς και εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του πλοίου).

 

 

• Οι επιβάτες θα πρέπει να τηρούν απαραιτήτως τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του ταξιδίου:

– Φοράμε την μάσκα μας (1) τόσο στους εσωτερικούς, όσο και στους εξωτερικούς χώρους του πλοίου. Βεβαιωνόμαστε ότι καλύπτονται το στόμα και η μύτη, δεν αγγίζουμε την μάσκα αφού τη φορέσουμε, απορρίπτουμε αμέσως την μάσκα σε κάδο απορριμμάτων μετά τη χρήση και πλένουμε τα χέρια μας.
– Καλύπτουμε τον βήχα ή το φτέρνισμα με το εσωτερικό του αγκώνα ή με χαρτομάντηλο, το οποίο απορρίπτουμε άμεσα σε κάδο απορριμμάτων.
– Πλένουμε τα χέρια μας τακτικά και σχολαστικά με σαπούνι και νερό ή με αλκοολούχο διάλυμα και αποφεύγουμε την επαφή των χεριών με το πρόσωπο (μάτια, μύτη, στόμα).

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΞΙΔΙΟΥ

 

  • H ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΣΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ
    ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΠΙΒΑΙΝΟΝΤΕΣ.

 

• Η χρήση γαντιών δεν υποκαθιστά το πλύσιμο των χεριών.

 

 

• Κρατάμε τις αποστάσεις ασφαλείας από τους γύρω μας (>1,5 μέτρο).

 

 

• Αποφεύγουμε χώρους συγχρωτισμού.

 

 

• Αποφεύγουμε την επαφή με άτομα που εμφανίζουν συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (βήχας, καταρροή, πυρετός, πονόλαιμος).

 

 

• Σε περίπτωση που επιβάτες αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού κατά τη διάρκεια του ταξιδίου, οφείλουν να το δηλώσουν άμεσα στο πλήρωμα του πλοίου.

 

 

• Σε περίπτωση που επιβάτες αναπτύξουν συμπτώματα του αναπνευστικού μετά το ταξίδι, πρέπει άμεσα να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια και να ενημερώσουν τον γιατρό τους για το ιστορικό του ταξιδίου.

 

 

Δείτε εδώ το σχετικό έντυπο του ΕΟΔΥ

 

ΜΕΤΡΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ / ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

• Συνεχής απολύμανση σε ωριαία βάση από το πλήρωμα, όλων των ξενοδοχειακών χώρων και των επιφανειών του πλοίου που έρχονται σε συχνή επαφή με το κοινό. Οι διαδικασίες καθαρισμού / απολυμάνσεων διενεργείται σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και του WHO.

 

 

• Σε όλα τα πιθανά σημεία συγχρωτισμού επιβατών όπως Reception, εξυπηρέτηση επιβατών σε μπαρ, εστιατόρια, σημεία πώλησης / καταστήματα, κοινόχρηστες τουαλέτες, υπάρχει ειδική επιδαπέδια σήμανση, ώστε να τηρούνται οι απαιτούμενες αποστάσεις και η αποφυγή του συνωστισμού. Παράλληλα έχουν τοποθετηθεί ειδικά προστατευτικά τζάμια σε όλα τα σημεία εξυπηρέτησης των επιβατών.

 

 

• Ειδική σήμανση στους κοινόχρηστους χώρους των Εστιατορίων, Café – Bar, σαλόνια, προς ενημέρωση των επιβατών σχετικά με την επιτρεπόμενη χρήση συγκεκριμένων καθισμάτων / τραπεζιών.

 

 

• Η παρασκευή & διαχείριση των τροφίμων, καθώς και ο καθαρισμός & απολύμανση όλων των χρησιμοποιουμένων στην διατροφική αλυσίδα σκευών και χώρων, πραγματοποιείται με βάση τις απαιτήσεις του ISO 22000 (HACCP).

 

 

• Οι κατάλογοι των a la carte εστιατορίων και των Café – Bar έχουν αντικατασταθεί με ανέπαφους online καταλόγους.

 

 

• Στα καθίσματα αεροπορικού τύπου η κατανομή θέσεων είναι τέτοια ώστε να τηρείται η αρχή ένα κάθισμα κατειλημμένο ένα κάθισμα κενό προς όλες τις κατευθύνσεις και ειδική σήμανση (αυτοκόλλητα) για το πού επιτρέπεται να καθίσει επιβάτης και πού όχι, προκειμένου να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις.

 

 

• Οι καμπίνες επιβατών καθαρίζονται με ειδικό πρωτόκολλο και αερίζονται με την πόρτα ανοικτή τουλάχιστον για 3 ώρες μέχρι την επόμενη χρήση τους. Ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορούν να μείνουν σε μια καμπίνα είναι 2 άτομα, εκτός εάν είναι οικογένεια έως 4 άτομα ή  ΑΜεΑ με το συνοδό τους.

 

 

• Για τον ιματισμό των πλοίων τηρούνται όλα τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα: Όλα τα είδη πλένονται στους 80°C και σιδερώνονται στους 170°C. Κατά την πλύση  του ιματισμού και στο ξέβγαλμα, χρησιμοποιείται πιστοποιημένο απολυμαντικό – εξουδετερωτικό. Γίνεται απολύμανση στα καρότσια μεταφοράς, σε κάθε δρομολόγιο και καθημερινή απολύμανση όλων των φορτηγών που μεταφέρουν τον ιματισμό.

 

 

• Το σύστημα κλιματισμού σε όλα τα πλοία της εταιρίας λειτουργεί σε 24ωρη βάση, τροφοδοτώντας όλους τους χώρους με 100% φρέσκο αέρα. Δεν γίνεται ανακύκλωση, ή μεταφορά του αέρα από καμπίνες ή άλλους κλειστούς χώρους του πλοίου. Τα συστήματα κλιματισμού συντηρούνται και απολυμαίνονται κατάλληλα με ειδικό χημικό διάλυμα σε διαστήματα που δεν ξεπερνούν τις 20 ημέρες. Επιπροσθέτως γίνεται συχνή απολύμανση όλων των στοιχείων του κλιματισμού από εξωτερική εξειδικευμένη εταιρία.

 

 

• Τα μέλη του πληρώματος προτρέπουν τους επιβάτες να αποφεύγουν τους χώρους όπου ενδέχεται να υπάρχει συνωστισμός.

 

 

• Ενημέρωση των επιβατών σχετικά με τα μέτρα προστασίας που ακολουθούνται εντός του πλοίου με ηχητικές ανακοινώσεις, ενημερωτικά video και αφίσες.

 

 

• Σε διάφορα σημεία των κοινόχρηστων χώρων υπάρχουν σε ειδικές θήκες ειδικά σακουλάκια απόρριψης των χρησιμοποιούμενων μασκών και γαντιών.

 

 

• Όταν το πλοίο βρίσκεται στο λιμάνι χωρίς επιβάτες όλες οι εξωτερικές πόρτες του ανοίγονται και παραμένουν ανοιχτές ώστε να δημιουργείται φυσικός αερισμός των χώρων.

 

 

• Μέσα από τις καμπίνες και τους κοινόχρηστους χώρους έχουν αποσυρθεί όλα τα έντυπα. Σε περίπτωση ενδιαφέροντος, τα διαφημιστικά εταιρικά έντυπα είναι διαθέσιμα και μπορούν να ζητηθούν από τη reception του πλοίου.

 

 

• Συνίσταται η μη χρήση ανελκυστήρων. Αν η χρήση τους θεωρηθεί αναγκαία, η πληρότητα σε σχέση με το επιτρεπόμενο όριο θα πρέπει να είναι 40%. Σε περίπτωση ύπαρξης κυλιόμενων κλιμάκων δεν επιτρέπεται η χρήση ανελκυστήρα παρά μόνο σε ΑΜεΑ ή ηλικιωμένα άτομα.

 

 

ΠΛΗΡΩΜΑΤΑ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

 

• Εκπαίδευση του πληρώματος στην αναγνώριση ύποπτου κρούσματος COVID-19.H ANEK LINES με τη βοήθεια ειδικής Ιατρικής Ομάδας έχει εκπαιδεύσει και ευαισθητοποιήσει όλα τα μέλη του πληρώματος των πλοίων της, τόσο για την αναγνώριση όσο και τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος COVID-19.

 

• Ομάδα διαχείρισης ύποπτου κρούσματος COVID-19.Σε κάθε πλοίο έχει συσταθεί Ομάδα Αντιμετώπισης Ύποπτου Κρούσματος (Task Force COVID-19) με επικεφαλής τον Πλοίαρχο, στην οποία έχει δοθεί ειδική εκπαίδευση από γιατρό με μέριμνα της εταιρίας. Η συγκεκριμένη ομάδα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση ενδεχόμενου ύποπτου κρούσματος στο πλοίο.

 

• Τα πλοία είναι εφοδιασμένα με κατάλληλο εξοπλισμό, καθώς επίσης έχει προβλεφθεί ξεχωριστή καμπίνα, έτσι ώστε σε περίπτωση εμφάνισης μεμονωμένου περιστατικού, το προσωπικό του πλοίου σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς να πάρει όλα τα μέτρα που προβλέπονται για τη διαχείριση του παθόντα και την αποφυγή εξάπλωσης του ιού.

 

ΑΡΝΗΣΗ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ

 

Με βάση τα παραπάνω, εάν τα μέλη του πληρώματος που διεξάγουν τα μέτρα ελέγχου κατά την επιβίβαση διαπιστώσουν ότι:

i. Ο επιβάτης έχει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη COVID-19
ή

ii. Οι απαντήσεις του στο «Προ-Επιβίβασης» έντυπο πριν την επιβίβαση δείχνουν ότι έχει έρθει σε επαφή με άτομο με λοίμωξη COVID-19
ή

iii. Ο επιβάτης αρνείται τη χρήση μάσκας(1) επί του πλοίου

θα απαγορεύεται η επιβίβασή του στο πλοίο και θα εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για τη χρήση των εισιτηρίων σε μεταγενέστερη ημερομηνία ή την ακύρωσή τους.

Στις περιπτώσεις (i) και (ii) θα απαγορεύεται το ταξίδι για 14 ημέρες ή εάν είχε νοσήσει ο ίδιος, θα πρέπει να φέρει ιατρική βεβαίωση, η οποία αναφέρει ότι πληρούνται τα κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται από τον ΕΟΔΥ, για τη διακοπή των μέτρων προφύλαξης σε ασθενή με COVID-19.

 

Η συνεργασία όλων είναι σημαντική

 

Η Εταιρεία μας έχει αναθέσει σε διεθνή αναγνωρισμένο οργανισμό την αξιολόγηση των τηρουμένων διαδικασιών και μέτρων για την αντιμετώπιση των βιολογικών κινδύνων που προέρχονται από τον Covid-19.

 

 

(1) Η χρήση χειρουργικής μάσκας είναι επίσης αποδεκτή αλλά συστήνεται, αντί αυτής, η χρήση της υφασμάτινης μάσκας ώστε να διασφαλιστούν οι χειρουργικές μάσκες για το ιατρικό προσωπικό. Η μάσκα υψηλής αναπνευστικής προστασίας με βαλβίδα δεν είναι αποδεκτή για χρήση από το ευρύ κοινό.

 

ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ

 


Η ANEK LINES συνιστά στους επιβάτες της την πιστή τήρηση των γενικών μέτρων πρόληψης λοιμώξεων σύμφωνα με τις οδηγίες του ΠΟΥ και του ΕΟΔΥ, τις οποίες έχει επικοινωνήσει μέσω σχετικού Δελτίου Τύπου στα ΜΜΕ, καθώς επίσης και με προβολή τους μέσω του εταιρικού website και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης της Εταιρείας.

 

Το τελευταίο διάστημα, όπου όλη η ανθρωπότητα καλείται να αντιμετωπίσει πρωτόγνωρα δυσχερείς και ασταθείς συνθήκες, η Εταιρεία μας, προσαρμόστηκε ανάλογα με τις απαιτούμενες ανάγκες και συνεχίζει αδιάκοπα το σημαντικό μεταφορικό της έργο (ακόμα και εν μέσω απαγόρευσης της επιβατικής κίνησης), διατηρώντας τη θαλάσσια διασύνδεση των λιμανιών – προορισμών της στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, εξασφαλίζοντας τη μεταφορά των μόνιμων κατοίκων και την τροφοδοσία των λιμανιών προσέγγισης.

 

Η ΑΝΕΚ LINES, πιστή στη δέσμευσή της να λειτουργεί με υπευθυνότητα απέναντι στο επιβατηγό κοινό για παραπάνω από 50 χρόνια, συμβάλλει με αμεσότητα στην αντιμετώπιση αυτού του πρωτόγνωρου φαινομένου παγκόσμιας εμβέλειας και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, αποδεικνύει την κοινωνική της ευαισθησία έναντι στη δημόσια υγεία.

 

ANEK LINES: Ταξιδεύουμε υπεύθυνα!
#TravelResponsibly

 

Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση