50% έκπτωση για ανάπηρους πολέμου

  Ισχύει και για τους συνοδούς τους (εφόσον συνοδεύουν τον Ανάπηρο Πολέμου)   Ισχύει και για τα ΙΧ αυτοκίνητά τους, με ειδικές πινακίδες αναπήρων πολέμου ή με ειδικό σήμα του Εθνικού Ιδρύματος αποκατάστασης αναπήρων ή της Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας της Νομαρχίας που προβλέπεται από απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας, εφόσον ταξιδεύει και ο δικαιούχος. • Για τη χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη Δελτίου Ειδικής Ταυτότητας που αποδεικνύει την ιδιότητά τους. Ειδικά για τον συνοδό, ο δικαιούχος της έκπτωσης Αναπήρων Πολέμου πρέπει να φέρει πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα ότι χρίζει συνοδού και ο συνοδός να επιδεικνύει επίσημη βεβαίωση της ιδιότητάς του, εφόσον συνοδεύει Ανάπηρο Πολέμου. • Η έκπτωση δεν είναι αθροιστική με άλλες εκπτώσεις ή προσφορές

Πολλαπλοί Προορισμοί
clear
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
date_range
date_range
people
directions_car
pets

Άλλες Προσφορές
arrow_upward