50% έκπτωση για φοιτητές στη γραμμή Κυκλάδες – Κρήτη – Δωδεκάνησα

  • 50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός από καμπίνες κατηγορίας LUX.
Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη των παρακάτω δικαιολογητικών: α) φοιτητικής ταυτότητας (πάσο). β) για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας.  

• Η έκπτωση ισχύει για τους Φοιτητές-Σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. • Δεν ισχύει για φοιτητές Πανεπιστημίων Εξωτερικού και Ιδιωτικών Σχολών. • Η έκπτωση δεν είναι αθροιστική με άλλες εκπτώσεις ή προσφορές.

Πολλαπλοί Προορισμοί
clear
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
date_range
date_range
people
directions_car
pets

Άλλες Προσφορές
arrow_upward