50% έκπτωση για φοιτητές – Ισχύει και για τους νεοεισαχθέντες!

  • 50% έκπτωση σε όλες τις θέσεις εκτός από καμπίνες κατηγορίας LUX.
Για την χορήγηση της έκπτωσης είναι απαραίτητη η επίδειξη των παρακάτω δικαιολογητικών: α) φοιτητικής ταυτότητας (πάσο). β) για τους σπουδαστές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού δελτίο Σπουδαστικής Ιδιότητας.     Για τους νεοεισαχθέντες φοιτητές η έκπτωση ισχύει στην Οικονομική Θέση (DTS) και τα Αεροπορικού Τύπου Καθίσματα (ATS) για ταξίδια έως 31/10/2018 και παρέχεται με την επίδειξη του "Δελτίου Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018" ή την εκτύπωση "Επιτυχούς Εισαγωγής" για τους υποψήφιους που επιλέχθηκαν με το 10%. Η έκπτωση ισχύει και για τις οικογένειες αυτών, εφόσον συνοδεύουν τον επιτυχόντα και παρέχεται και στην επιστροφή τους χωρίς τον επιτυχόντα, εφόσον έχουν ταξιδέψει μαζί του στην μετάβαση, με την επίδειξη του «Δελτίου Εξεταζομένου Πανελλαδικών Εξετάσεων 2018» ή φωτοτυπίας αυτού.  

• Η έκπτωση ισχύει για τους Φοιτητές-Σπουδαστές των Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., Ανοικτού Πανεπιστημίου, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) και Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. • Δεν ισχύει για φοιτητές Πανεπιστημίων Εξωτερικού και Ιδιωτικών Σχολών. • Η έκπτωση δεν είναι αθροιστική με άλλες εκπτώσεις ή προσφορές.

Πολλαπλοί Προορισμοί
clear
keyboard_arrow_down
keyboard_arrow_down
date_range
date_range
people
directions_car
pets

Άλλες Προσφορές
arrow_upward