Η ΜΕΤΟΧΗ

Η ΑΝΕΚ LINES, η πρώτη ελληνική ακτοπλοϊκή εταιρεία λαϊκής βάσης, δημιουργήθηκε το 1967 όταν κάποιοι οραματιστές Κρητικοί αποφάσισαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να εξασφαλίσουν σύγχρονα πλοία για τις μετακινήσεις τους. Σήμερα το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας έχει ως εξής:

Tο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας διαιρείται σε 224.801.557 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 Ευρώ η κάθε μία. Διαπραγματεύονται στο Χ.Α. και αναλύονται σε Κοινές ονομαστικές μετοχές, Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές εκδόσεως 1990 και Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές εκδόσεως 1996 ως εξής:

  • 221.519.681 Κοινές ονομαστικές μετοχές
  • 312.163 Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές εκδόσεως 1990
  • 2.969.713 Προνομιούχες ονομαστικές μετοχές εκδόσεως 1996
Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση