ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πρόσκληση Ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Συνολικός αριθμός Μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου
Έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ιδιαίτερης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων
Δικαιώματα Μειοψηφίας των Μετόχων
Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου
Σχέδιο απόφασης για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της Ιδιαίτερης Γ.Σ. των Μετόχων

Αν για οποιουσδήποτε λόγους δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μέσω διαδικτύου στις παραπάνω πληροφορίες, η Εταιρεία επισημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν την αποστολή των σχετικών πληροφοριών, για την Ιδιαίτερη Γενική Συνέλευση της 4ης Μαίου, ταχυδρομικώς στα στοιχεία διεύθυνσης που θα κοινοποιήσουν εγγράφως με αποστολή fax στο 28210 36200.

Στο fax θα πρέπει να αναφέρονται:

  1. Ονοματεπώνυμο
  2. Ονοματεπώνυμο Πατρός
  3. Διεύθυνση, ΤΚ
  4. Tηλέφωνο Επικοινωνίας

και να αναφέρεται ως θέμα:

«Υπόψη Τμήματος Εξυπηρέτησης Μετόχων – Αίτηση αποστολής πληροφοριών για την ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ της 04.05.2017.»

Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση