ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ ΔΣ  ΑΝΕΚ ΑΕ

 

Η Εταιρεία ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (εφεξής Η «Εταιρεία»), υιοθετεί την παρούσα πολιτική καταλληλότητας (εφεξής «Πολιτική Καταλληλότητας») των μελών του διοικητικού της συμβουλίου (εφεξής ΔΣ) δυνάμει του άρθρου 3 και του άρθρου 18 του Ν. 4706/2020  «Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθμ. 60/18-9-2020 Εγκυκλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κατευθυντήριες γραμμές για την Πολιτική Καταλληλότητας του άρθρου 3 του Ν. 4706/2020».

 

Διαβάστε περισσότερα…

Newsletter Εγγραφείτε και μάθετε πρώτοι τα τελευταία νέα και τις προσφορές μας
Καταχώρηση